Artikuj Shkencore

 Artikuj Shkencore[Full DOWNLOAD]

Flutura Kalemi KKK

ARSIMIMI DHE KUALIFIKIMI SHKENCOR: 1974 1977 1999 Me vendimin e Komisionit të Kualifikimit Shkencor Nr 16 datë. 15.06.199 ... Artikuj shkencore 17..

Source:www.kkk.gov.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Curriculum Vitae Ismail Qemali

Botime ne organe shkencore brenda dhe jashte vendit. Artikuj shkencore. 2012. Artikulli shkencor me teme: “Bilinguismo e Biculturalismo: Una percezione della .

Source:univl.univlora.edu.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Thirrje per artikuj shkencor kerkimor Soros.pdf

THIRRJE PËR ARTIKUJ SHKENCORË KËRKIMORË. PËR REFORMËN KUSHTETUESE. Titulli i Programit: Reforma kushtetuese – Garanci për shtetin e së .

Source:www.unishk.edu.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

CV e Plote Download Universiteti "Alekser Xhuvani"

2 monografi. ? 26 artikuj shkencore nga të cilat 9 në revista shkencore ndërkombëtare. ? 15 studime shkencore 4 jashtë shtetit. ? 16 referime shkencore nga të .

Source:www.uniel.edu.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

I. Artikuj të botuar në revista shkencore ndërkombëtare jashtë vendit

I. Artikuj të botuar në revista shkencore ndërkombëtare jashtë vendit. • A.Tartaraj – E. Myftaraj “The Importance of the Price Factor in the Development of..

Source:www.uamd.edu.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Biografia Kadri Kryeziu (1958) është gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese

Republikës së Kosovës doktor i shkencave juridike. Ka një kushtetuese” si dhe ka mbi 100 artikuj shkencorë të botuar në revista të ndryshme kombëtare dhe ....

Source:www.gjk-ks.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Udhëzime Punimin Shkencor - unipavaresia.edu.al

Udhëzime për Punimin Shkencor 3. Hyrja Në hyrje bëhet një paraqitje e hollësishme e rëndësisë së problemit që do të jetë.

Source:www.unipavaresia.edu.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA ...

2 universiteti i tiranËs fakulteti i gjuhËve tË huaja departamenti i gjuhËs angleze vlerËsimi dhe procesi i testimit nË metodologjinË e sotme tË mËsimit tË ....

Source:www.doktoratura.unitir.edu.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :