Artikuj Shkencore

 Artikuj Shkencore[Full DOWNLOAD]

Flutura Kalemi KKK

ARSIMIMI DHE KUALIFIKIMI SHKENCOR: 1974 1977 1999 Me vendimin e Komisionit të Kualifikimit Shkencor Nr 16 datë. 15.06.199 ... Artikuj shkencore 17..

Source:www.kkk.gov.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Curriculum Vitae Ismail Qemali

Botime ne organe shkencore brenda dhe jashte vendit. Artikuj shkencore. 2012. Artikulli shkencor me teme: “Bilinguismo e Biculturalismo: Una percezione della .

Source:univl.univlora.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Thirrje per artikuj shkencor kerkimor Soros.pdf

THIRRJE PËR ARTIKUJ SHKENCORË KËRKIMORË. PËR REFORMËN KUSHTETUESE. Titulli i Programit: Reforma kushtetuese – Garanci për shtetin e së .

Source:www.unishk.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

CV e Plote Download Universiteti "Alekser Xhuvani"

2 monografi. ? 26 artikuj shkencore nga të cilat 9 në revista shkencore ndërkombëtare. ? 15 studime shkencore 4 jashtë shtetit. ? 16 referime shkencore nga të .

Source:www.uniel.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

I. Artikuj të botuar në revista shkencore ndërkombëtare jashtë vendit

I. Artikuj të botuar në revista shkencore ndërkombëtare jashtë vendit. • A.Tartaraj – E. Myftaraj “The Importance of the Price Factor in the Development of..

Source:www.uamd.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Biografia Kadri Kryeziu (1958) është gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese

Republikës së Kosovës doktor i shkencave juridike. Ka një kushtetuese” si dhe ka mbi 100 artikuj shkencorë të botuar në revista të ndryshme kombëtare dhe ....

Source:www.gjk-ks.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

VENDIM PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE TË PROCEDURAVE PËR ...

c) Kanë botuar, pas doktoratës, së paku, 5 artikuj shkencorë origjinalë ose review (analiza shkencore) në revista shkencore, nga të cilat, së paku, në 2 prej ....

Source:www.uamd.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

FORMA TË REJA TË KOMUNIKIMIT NË GRUP NË PROCESIN E ...

universiteti i tiranËs fakulteti i gjuhËve tË huaja departamenti i gjuhËs angleze forma tË reja tË komunikimit nË grup nË procesin e mËsimdhËnies.

Source:www.doktoratura.unitir.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Republika e Kosovës

1 Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština – Assembly Ligji Nr. 03/L-161 LIGJI PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE.

Source:www.atk-ks.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

MODELET E MBNJ NË ORGANIZATAT SHQIPTARE

Modelet e MBNJ në organizatat shqiptare (Rasti i kompanive private dhe publike në qytetin e Elbasanit) 2 Nada Krypa STRUKTURA I. Hyrja II.1..

Source:www.doktoratura.unitir.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :