Artikuj Shkencore

CV European Format

DRIVING LICENCE(S) B VEPRIMTARIA SHKENCORE ARTIKUJ TE BOTUAR NE REVISTA SHKENCORE TE VENDIT Jaupaj, Artur.Kur ishte Postmodernizmi? Mehr Licht: Revistë Letrare ....

Source:www.assenglish.org

[ Read more ] [ Donwload ]

Bibliografi e artikujve të BULETINIT SHKENCOR

6 HYRJE “Buletin shkencor” i USH, që këtë vit mbush 40 vjet nga dalja e numrit të parë, është revista, ku ka gjetur shprehjen e vet p-shkencore e ....

Source:bibliotekashkoder.com

[ Read more ] [ Donwload ]

FJALA SHQIPE NË VEND TË FJALËS SË HUAJ

4 mbështetet në kriteret shkencore që përcaktohen në platformën e veçantë, e cila u miratua nga Komisioni i përhershëm për këtë qëllim.

Source:www.shkenca.org

[ Read more ] [ Donwload ]

Republika e Kosovës

1 Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština – Assembly Ligji Nr. 03/L-161 LIGJI PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE.

Source:www.atk-ks.org

[ Read more ] [ Donwload ]

Formati i Temes - Fakulteti Filozofik - Ballina

1 Formati i Punimit MA Doracak për Studentë UNIVERSITETI I PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA” FAKULTETI FILOZOFIK Nëna Terezë, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës.

Source:filozofiku.uni-pr.edu

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :