Artikuj Shkencore

CV European Format

DRIVING LICENCE(S) B VEPRIMTARIA SHKENCORE ARTIKUJ TE BOTUAR NE REVISTA SHKENCORE TE VENDIT Jaupaj, Artur.Kur ishte Postmodernizmi? Mehr Licht: Revistë Letrare ....

Source:www.assenglish.org

[ Read more ] [ Donwload ]

Begzad BALIU A B E J 1

6 INSTITUTI ALBANOLOGJIK I PRISHTINËS Dega e Gjuhësisë Begzad BALIU Ç A B E J 1 (Bibliografi e studimit të veprës së Çabejt në Kosovë).

Source:www.syri3.com

[ Read more ] [ Donwload ]

REPUBLIKA E SHQIP RIS UNIVERSITETI I TIRAN S FAKULTETI

3 Kumtese ne dy tubime shkencore te Universitetit te Shkodres: nje per Martin Camajn si dialektolog, dhe nje per Gjuh`taret shkodrane per arbereshet e Italise..

Source:www.fhf.edu.al

[ Read more ] [ Donwload ]

REPUBLIKA E SHQIP RIS UNIVERSITETI I TIRAN S FAKULTETI

republika e shqipËrisË universiteti i tiranËs fakulteti i gjuhËve tË huaja departamenti i gjuhËve sllave e ballkanike dega turqisht punim pËr gradËn “doktor ....

Source:www.doktoratura.unitir.edu.al

[ Read more ] [ Donwload ]

FJALA SHQIPE N VEND T FJAL S S HUAJ

4 mbështetet në kriteret shkencore që përcaktohen në platformën e veçantë, e cila u miratua nga Komisioni i përhershëm për këtë qëllim.

Source:www.shkenca.org

[ Read more ] [ Donwload ]

CURRICULUM VITAE

1 CURRICULUM VITAE I. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME Emri: Sabri Atësia: Bajram Mbiemri: LAÇI Datëlindja: 27.07.1959 Vendlindja: Gurëz, Krujë.

Source:www.fhf.edu.al

[ Read more ] [ Donwload ]

FORMA T REJA T KOMUNIKIMIT N GRUP N PROCESIN E

universiteti i tiranËs fakulteti i gjuhËve tË huaja departamenti i gjuhËs angleze forma tË reja tË komunikimit nË grup nË procesin e mËsimdhËnies.

Source:www.doktoratura.unitir.edu.al

[ Read more ] [ Donwload ]

Republika e Kosov s

1 Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština – Assembly Ligji Nr. 03/L-161 LIGJI PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE.

Source:www.kuvendikosoves.org

[ Read more ] [ Donwload ]

DISA FJAL P R FJALOR T E GJUH S S SOTME SHQIPE

disa fjalË pËr fjalorËt e gjuhËs sË sotme shqipe (2002) dhe fjalorin e gjuhËs shqipe tË m. elezit (2006) sami islami 14 mars 2009 përmbledhje.

Source:www.shkenca.org

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :