Artikuj Shkencore

CV European Format

DRIVING LICENCE(S) B VEPRIMTARIA SHKENCORE ARTIKUJ TE BOTUAR NE REVISTA SHKENCORE TE VENDIT Jaupaj, Artur.Kur ishte Postmodernizmi? Mehr Licht: Revistë Letrare ....

Source:www.assenglish.org

[ Read more ] [ Donwload ]

REPUBLIKA E SHQIP RIS UNIVERSITETI I TIRAN S FAKULTETI

republika e shqipËrisË universiteti i tiranËs fakulteti i gjuhËve tË huaja departamenti i gjuhËve sllave e ballkanike dega turqisht punim pËr gradËn “doktor ....

Source:www.doktoratura.unitir.edu.al

[ Read more ] [ Donwload ]

FJALA SHQIPE N VEND T FJAL S S HUAJ

4 mbështetet në kriteret shkencore që përcaktohen në platformën e veçantë, e cila u miratua nga Komisioni i përhershëm për këtë qëllim.

Source:www.shkenca.org

[ Read more ] [ Donwload ]

CURRICULUM VITAE Fakulteti i Historis dhe i Filologjis

1 CURRICULUM VITAE I. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME Emri: Sabri Atësia: Bajram Mbiemri: LAÇI Datëlindja: 27.07.1959 Vendlindja: Gurëz, Krujë.

Source:www.fhf.edu.al

[ Read more ] [ Donwload ]

TEMA UNIVERSITETI I TIRANES DOKTORATURA Doktoratura

2 UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË DEPARTAMENTI I LETËRSISË Disertacion Paraqitur nga Gëzim Puka (Për mbrojtjen e gradës ....

Source:www.doktoratura.unitir.edu.al

[ Read more ] [ Donwload ]

Republika e Kosov s

1 Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština – Assembly Ligji Nr. 03/L-161 LIGJI PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE.

Source:www.atk-ks.org

[ Read more ] [ Donwload ]

Formati i Temes Fakulteti Filozofik Ballina

1 Formati i Punimit MA Doracak për Studentë UNIVERSITETI I PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA” FAKULTETI FILOZOFIK Nëna Terezë, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës.

Source:filozofiku.uni-pr.edu

[ Read more ] [ Donwload ]

p rmbledhja e testeve p r dh nien provimit t matur s

Zvo čenik edstva podgoria përmbledhja e testeve për dhënien provimit të maturës dhe provimit profesional në gjuhë shqIpE dhE LETërsI.

Source:www.iccg.co.me

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :