Artikuj Shkencore

 Artikuj Shkencore[Full DOWNLOAD]

Disa Shembuj Per Tekste Shkencore - pdfsdocuments.com

Përzgjidhen shembuj të ndryshëm materialesh shkencore dhe nga nxënësit ... Ilustroje me disa shembuj ! 2. ... Punime shkencore, tekste artikuj etj. ....

Source:www.pdfsdocuments.com

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Proçedura dhe kriteret për titujt shkencorë - ust.edu.al

c) Kanë realizuar, së paku, tri referime të shkurtra ose paraqitje (postera) në konferenca e kongrese shkencore, nga të cilat, së paku, një referim ose ....

Source:www.ust.edu.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

FJALA SHQIPE NË VEND TË FJALËS SË HUAJ

4 mbështetet në kriteret shkencore që përcaktohen në platformën e veçantë, e cila u miratua nga Komisioni i përhershëm për këtë qëllim.

Source:www.shkenca.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

E DREJTA KUSHTETUESE - Ballina

QËLLIMI I LËNDËS Kjo lëndë ka për qëllim që të familjarizoj studentët e studimeve bachelor me pjesën teorike të së drejtës kushtetuese si ....

Source:juridiku.uni-pr.edu

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :