Detyra Te Matematikes Per Klasen 8

 Detyra Te Matematikes Per Klasen 8[Full DOWNLOAD]

LIBËR PËR MËSUESIN MATEMATIKA 10 - Botime Pegi

MATEMATIKA 10 5 LIBRI I MËSUESIN MATEMATIKA 10 I. Programi mësimor i matematikës për klasën X Synimi Lënda e matematikës në gjimnaz synon:.

Source:www.botimepegi.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Provim nacional për klasën e 3-të

Skolverket do të mbledh rezultatet nga provimet në bashkëpunim me Zyrën qëndrore të statistikave (SCB). Mbledhja e rezultateve të provimit është i.

Source:www.skolverket.se

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

LIBËR PËR MËSUESIN MATEMATIKA 6 - Botime Pegi

LIBËR PËR MËSUESIN 7 Për të lehtësuar planifikimin vjetor të punës së mësuesit, po japim objektivat sipas krerëve në tri nivele. Kjo ndarje presupozon që ....

Source:www.botimepegi.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :