Detyra Te Matematikes Per Klasen 8

LIBËR PËR MËSUESIN MATEMATIKA 8 - Botime Pegi | Botime ...

MATEMATIKA 8 7 dallimin ndërmjet njohurive esenciale nga ato të dorës së dytë. Këta nxënës përdorin njohuritë teorike, duke zgjidhur detyra jo vetëm sipas ....

Source:www.botimepegi.al

[ Read more ] [ Donwload ]

LIBËR PËR MËSUESIN - Botime Pegi | Botime Pegi ...

5 libËr pËr mËsuesit disa orientime pËr zbatimin nË praktikË tË programit dhe tekstit” matematika 11”.

Source:www.botimepegi.al

[ Read more ] [ Donwload ]

FËMIJA, PRINDI DHE M A T E M A T I K A 1

PROF.AS.DR. SOTIR RRAPO NERITAN BABAMUSTA FËMIJA, PRINDI DHE M A T E M A T I K A 1 (Libër metodik në ndihmë të prindërve).

Source:www.see-educoop.net

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :