Falenderime Per Diplome

MIKROTEZE MASTERI kopje Universiteti Aleksand r Moisiu

4 Falenderime . Falenderoj Prof.Dr.Elmas Leci për mbështetjen dhe ndihmën që më ka dhënë gjatë punimit të tezës së diplomës..

Source:www.uamd.edu.al

[ Read more ] [ Donwload ]

UNIVERSITETI I PRISHTIN S Pr Tech Ballina

FALENDËRIME Në radhë të parë dua të falënderoj familjen time, nënën e cila më ka përkrah tërë kohën, në çdo aspekt si dhe falënderoj shumë babain ....

Source:www.pr-tech.net

[ Read more ] [ Donwload ]

FAKULTETI SHKENCAVE POLITIKE JURIDIKE DEPARTAMENTI

Nga ky punim është arrituar rezultati që huaja është e rëndesishme për qeverisjen vendore dhe ndihmon në rritjen e cilësisë së jetës në komunitet dhe në ....

Source:www.uamd.edu.al

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :