Falenderime Per Diplome

 Falenderime Per Diplome[Full DOWNLOAD]

TEME DIPLOME - uamd.edu.al

2 Përmbajtja e Temes Falenderime Abstrakt Hyrje Kapitulli 1 – Marredhenia e punes ne Republiken e Shqiperise Kuptimi i saj 1.1 - Pak histori per ecurine e ....

Source:www.uamd.edu.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

REPUBLIKA E SHQIPERISE - uamd.edu.al

1 republika e shqiperise . universiteti “aleksander moisiu” fakulteti i shkencave politike dhe juridike . dega “administrim publik” punim diplome.

Source:www.uamd.edu.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

DEPARTAMENTI I FINANCËS FAKULTETI I EKONOMISË UNIVERSITETI ...

DEPARTAMENTI I FINANCËS FAKULTETI I EKONOMISË UNIVERSITETI I TIRANËS Adresa: Fakulteti i Ekonomisë, Rruga e Elbasanit, Tiranë Tel/fax: ++ 355 4 345 789.

Source:feut.edu.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :