Format E Kontratave Te Punes

 Format E Kontratave Te Punes[Full DOWNLOAD]

KODI I PUNËS I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

8 Neni 2 1) Kodi i Punës respekton konventat ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. 2) Kodi i Punës bazohet në normat përgjithësisht të ....

Source:fleteteverdha.com

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :