Formulare Anaf 010

DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ ... - static.anaf.ro

Posted on 20-Jun-2019

Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA 1.11.1. Lunară 1.11.3..

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/010_OPANAF_1382_2017.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

DE MENŢ IUNI PENTRU PERSOANE JURIDICE ... - static.anaf.ro

Posted on 20-Jun-2019

INSTRUCȚIUNI de completare a formularului (010) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entități fără personalitate juridică".

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_010_2706.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

ANAF Toate formularele, cu explicaţii Aprilie

Posted on 20-Jun-2019

ANAF _ Toate formularele, cu explicaţii_Aprilie.2015. 010 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără.

http://www.conta-conta.ro/download/formulare_anaf/000_ANAF_Toate%20formular...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 864/18.XII.2007 7

Posted on 20-Jun-2019

8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 864/18.XII.2007 ANEXA Nr. 2 INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE a formularului (060) „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru sediile secundare”.

https://www.conta-conta.ro/download/formulare_anaf/010__Declaratia%20060_20...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

DECLARA IE privind veniturile realizate din România 200

Posted on 20-Jun-2019

În cazul în care, au fost realizate venituri din mai multe categorii õi surse de venituri, se vor completa, dup Ê caz, unul sau mai multe formulare Anex Ê la Declara ù ia privind veniturile realizate din România..

http://fundatiaenescu.ro/declaratia200.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

ROMÂNIA DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE Anexă Model 2016 ...

Posted on 20-Jun-2019

V. DATELE CLĂDIRII NECESARE STABILIRII IMPOZITULUI/TAXEI DATORAT/Ă PE CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE aflate în proprietatea persoanelor fizice Strada bloc cu mai mult de 3 etaje și 8 apartamente Nr Bloc Scara Etaj Ap An construire DA NU.

http://ditl5.ro/wp-content/uploads/2015/12/Anexa-Model-2016-ITL-001-cladiri...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

OpANAF nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de ...

Posted on 20-Jun-2019

pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din.

http://itva.ro/documents/OpANAF3698per2015.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

model-declaratie-700-2018 - theexperts.ro

Posted on 20-Jun-2019

Title: model-declaratie-700-2018 Author: Nicu Created Date: 12/28/2017 11:47:31 PM.

https://www.theexperts.ro/resurse/model-declaratie-700-2018.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATE PENTRU ...

Posted on 20-Jun-2019

Model 2016 ITL 010 . Title: Cerere ceritif PF Author: Dan Marinescu Created Date: 5/24/2018 8:44:25 PM ....

http://www.spfl.ro/formulare/ITL%20010%20%20cerere%20certificat%20PF%20.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

ORDIN Nr. 144/2016 din 9 februarie 2016 organele fiscale ...

Posted on 20-Jun-2019

ORDIN Nr. 144/2016 din 9 februarie 2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale.

http://primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2017/08/TIPIZATE-2016-1.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

www.ditl3.ro

Posted on 20-Jun-2019

Model 2016 ITL 010 CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE $1 ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL Subsemnatul D-1e./D-nä DIRECTOR, (a) strada domiciliat(ä) . legitimat (ä) prin B.l./C.I./A.I./Pa*1port Seria . solicit eliberarea unui certificat3) privind situatia obligatiilor calitate de proprietar/coproprietar ....

http://www.ditl3.ro/media/20578/10-cerere-certificat-fiscal-ITL0102016-.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE ...

Posted on 20-Jun-2019

Anexa nr. 10 Nr. de înregistrare ...../..... CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE.

https://www.e-primariaclujnapoca.ro/taxe/form/ITL010_Cerere_CAF_Fizice_2016...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

- Formular 307 Depunerea Declaratiei privind sumele ...

Posted on 20-Jun-2019

www.anaf.ro Stimate contribuabil, Va supunem atentiei faptul ca pentru luna NOIEMBRIE aveti obligatia depunerii urmatoarelor declaratii fiscale, dupa caz : - Formular 010 Depunerea Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1), termenul : 30 de zile de ....

http://www.finanteiasi.ro/formulare/newsletter/anunt_mj_20161108_decl.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Celebrating our heroes - rbcwm-usa.com

Posted on 28-Nov-2017

Medal of Honor Foundation’s Executive ... Page 4 of 4 Celebrating our heroes, continued ... the forgotten heroes.

https://www.rbcwm-usa.com/resources/file-786464.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

available for free PDF download. You may find Ebook

Posted on 28-Nov-2017

Statistics The Art And Science Of Learning From Data 2nd Edition Document about Statistics The Art And Science ... company of heroes a forgotten medal of honor ....

http://infiernodepalo.com/statistics_the_art_and_science_of_learning_from_d...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

MONDAY, SEPTEMBER 30, 2013 Artist Driven To Honor Heroes

Posted on 28-Nov-2017

the Congressional Medal of Honor Society convention. ... company of these men was a great honor for me. ... Artist Driven To Honor Heroes ....

http://shop.yankton.net/media/pubs/517/2898/24331-54683.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Conspicuous Publicity: How the White House and the Army ...

Posted on 28-Nov-2017

Conspicuous Publicity: How the White House and the Army used the Medal of Honor in the Korean War ... Americans believed in heroes in 1950, ....

http://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1901&context=utk...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Reflections Of Rebellion Hours With The Living Men And ...

Posted on 28-Nov-2017

edgar oregon city,company of heroes a forgotten medal of honor and bravo companys war in vietnam general military,milftoon free pdf file,getal en.

http://bluebilbao.co/pdf-dcf027811a3b/reflections_of_rebellion_hours_with_t...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Abschied Von Fragola Jens Hhner - uswa.co

Posted on 28-Nov-2017

revival,company of heroes a forgotten medal of honor and bravo companys war in vietnam general military,trait de gomtrie suprieure,your eco.

http://uswa.co/pdf-832a431b78f5/abschied_von_fragola_jens_hhner.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Laventure Illustre Laviation Grandes Sicle

Posted on 28-Nov-2017

cuentan doce cuentos adultos,company of heroes a forgotten medal of honor and bravo companys war in vietnam general military,the philip k dick.

http://proyectomalariacolombia.co/pdf-f05ab429ffb9/laventure_illustre_lavia...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]


Recent Searches :