Introducere Licenta

LUCRARE DE LICENŢĂ - profs.info.uaic.ro

Posted on 23-Oct-2019

Introducere Considerate în jurul anilor 1950-1960 doar o simplă curiozitate în lumea calculatoarelor, jocurile video au reuşit, din 1970 când au atins popularitate la scară largă şi până în prezent, să contruiască în jurul lor una dintre industriile de top ale economiei mondiale..

https://profs.info.uaic.ro/~adiftene/Licenta/Licenta2013_Nita%20Iulian-Alex...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

LUCRARE DISERTATIE FINALA - performer.ispef.biz

Posted on 23-Oct-2019

Parteneri: dell’EducArad Universitatea „ Aurel Vlaicu” azione e della Formazione Istituto di Scienze Psicologiche 3 Prezenta diserta ţie finalizeaz ă programul de master Psihopedagogia educa ţiei timpurii şi a şcolarit ăţii mici , organizat în cadrul proiectului Perspective ale form ării prin masterat a speciali ştilor în domeniul educa ţiei timpurii şi al şcolarit ăţii ....

http://performer.ispef.biz/index_htm_files/Dobra%20Mihet%20Alina%20LUCRARE%...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

LUCRAREA DE LICENŢĂ. INDICAŢII DE REDACTARE

Posted on 23-Oct-2019

Introducere Capitolul introductiv al lucrării de licenţă conţine, de obicei, motivaţia alegerii şi studiului temei. În introducere se prezintă în linii generale contextul problemei studiate în cadrul unui cuprins extins. Acesta cuprinde descrierea lucrării de licenţă,.

http://www.acse.pub.ro/wp-content/uploads/2013/03/licenta_guidelines.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Ghid pentru redactarea şi prezentarea Lucrării de licenţă

Posted on 23-Oct-2019

Introducere – aceasta va conţine motivaţia alegerii temei, relevanta ştiinţifică a temei, gradul de noutate a temei, obiectivele generale ale lucrării, ipotezele lucrării sau întrebările, strategia cercetării, metodologia folosită, instrumentele de colectare a datelor.

http://atlas.usv.ro/www/usv/pdf/Ghid_licenta_AS_si_SP.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

LUCRARE DE LICENŢĂ - religioacademici.files.wordpress.com

Posted on 23-Oct-2019

actuale, ci, în introducere vom analiza doar evoluţia acestei entităţi religioase şi condiţiile apariţiei sale în Roma şi în Imperiu. Numele lui Mitra apare pentru prima dată într-un tratat hittito-mittanian, în care regele hittit Suppiluliuma I (1355-1320. î.Hr.) şi Sattivazza, fiul marelui rege din Mittani, Tusratta, cad de.

https://religioacademici.files.wordpress.com/2012/08/lucrarea-de-licenc5a3c...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Ghid pentru - medicina.ulbsibiu.ro

Posted on 23-Oct-2019

INTRODUCERE Partea specială poate să cuprindă un scurt capitol de introducere, în care se vor preciza sintetic aspecte referitoare la principiile, organizarea, tipul studiului, caracteristicile grupului/lotului, durata cercetărilor, alte aspecte care sunt necesare conturării profilului experimental ales. IPOTEZA DE LUCRU.

http://medicina.ulbsibiu.ro/ro/documente/LICENTA/LICENTA%202017/Ghid%20reda...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

LUCRARE DE LICENŢĂ - uad.ro

Posted on 23-Oct-2019

Jarold Chung, „D5 and the Gesture of Withdrawal”, în May, nr.4, iunie 2010. 5) Când se citează un text (studiu / articol / interviu), publicat într-un volum colectiv / revistă, găsit pe internet / online, se notează toate informațiile legate de autor, titlu studiu / articol / interviu, titlu volum colectiv / revistă, precum și link-ul internet,.

http://www.uad.ro/Public/Docs/04%20STUDENTI/06a%20Finalizare%20studii/INDRU...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

ÎNDRUMAR PENTRU REDACTAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ

Posted on 23-Oct-2019

Planul trebuie să cuprindă o introducere, un conţinut structurat în capitole şi concluziile. Capitolele se împart în secţiuni, iar secţiunile, dacă este nevoie, în paragrafe (numerotate §1, §2 etc.). Între capitole, secţiuni şi paragrafe trebuie să existe o legătură logică, astfel încât conţinutul să.

https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/cercetare/indrumar-lucrari-licenta-2014.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

GHID DE ELABORARE A LUCRARILOR DE LICENTA - DISERTATIILOR ...

Posted on 23-Oct-2019

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE – BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT GHID DE REDACTARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ ŞI A DISERTAŢIEI1 1 Se va înscrie DISERTAŢIE şi NU “Lucrare de disertaţie”, deoarece “Disertaţie” înseamnă, în accepţiunea DEX: “Lucrare de absolvire ”… Aşadar, este un pleonasm să scrii “Lucrare de… lucrare de absolvire”….

http://management.ase.ro/wp-content/uploads/2018/01/ghid_licenta.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

REDACTAREA LUCRARII DE LICENȚA Ghid pentru studenţi

Posted on 23-Oct-2019

LUCRARE DE LICENTA Terapia cu adrenalină în bronşiolita acută la copil Îndrumător: Conf. Dr. Ion POPESCU Absolvent: Mihai MARIAN 2013 . 5 Elaborarea tezei de licență sub forma unui studiu primar • are structura unui studiu original, primar, care poate fide tip observaţional, experimental sau intervenţional Introducere • Capitolul ”Introducere” trebuie să cuprindă : o ....

https://www.lucraredelicenta.com/ghid/Ghid_lucrare_de_licenta_medicina.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

ÎNDRUMAR PENTRU REDACTAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ

Posted on 23-Oct-2019

Introducere – în Introducere nu se face un rezumat al lucrării, aceasta fiind menită să-l introducă pe cititor în tema tratată, de la general la particular (de exemplu, de la Titlul din Codul penal din care face parte infracţiunea ce constituie tema lucrării, la infracţiunea în cauză)..

https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/anunturi/indrumar-lucrari-de-licenta-2015-2...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Metodologie privind realizarea tezei de finalizare a studiilor

Posted on 23-Oct-2019

Introducere Prezentul ghid descrie exigenţele în legătură cu elaborarea unei teze de licenţă în psihologie și a dizertaţiei de master, denumite generic în continuare ca „teza”. El este realizat cu scopul de a oferi informaţii cu privire la criteriile de calitate academică şi reflectă poziţia Departamentului de.

http://fpse.unibuc.ro/fisiere/2016/ghid-licenta-fpse.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Ghid pentru elaborarea lucrării de licenţă

Posted on 23-Oct-2019

o scurtă introducere în tema capitolului şi, în partea finală, o secţiune de concluzii, care să sintetizeze informaţiile prezentate în cadrul acelui capitol. 6. Concluziile cuprind sinteza informaţiilor prezentate în lucrare, opinia personală privind rezultatele cercetării care s-a materializat în lucrarea de licenţă şi eventuale.

http://cis01.central.ucv.ro/litere/proceduri/regulamente.pdf/Ghid_licenta.p...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

LUCRARE DE LICENŢĂ - aimas.cs.pub.ro

Posted on 23-Oct-2019

Introducere 1.1 Contextul proiectului Prezentările realizate în faţa unei audiente de mărime medie sau mare pot fi uneori greu de urmărit din diferite motive, cum ar fi incapacitatea persoanelor din audienţă de a înţelege anumite concepte din materialele prezentate, care duc la pierderea atenţiei, sau imposibilitatea acestora de a reveni asupra unor slide-uri anterioare. Aceste ....

https://aimas.cs.pub.ro/amicity/doc/GeorgeCristianStoica-AndroidSmartPresen...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

GHID METODIC PENTRU REALIZAREA LUCRARII DE LICENTA - utm.ro

Posted on 23-Oct-2019

Introducere 1-5 pag. Material și metodă 1-5 pag Partea practică: studiu statistic/ cazuri cu boli rare/ studiu de cercetare științifică 25-40 pag. Rezultate 3-6 pag Discuții 2-5 pag Concluzii 1-3 pag. Total pagini lucrare licenta 60-90 pag Bibliografie Până la 5 pag. Autorii vor fi trecuti în bibliografie în ordinea aparitiei (citarii) in text. Citarea se va face cu cifre incadrate ....

http://www.utm.ro/wp-content/uploads/2017/06/Ghid_metodologic_licenta_MG.pd...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]


Recent Searches :