Jurnal Kuantitatif Psikologi

 Jurnal Kuantitatif Psikologi[Full DOWNLOAD]

0000010844-PANDUAN PENULISAN ILMIAH - fpsi.gunadarma.ac.id

B. PENULISAN PENELITIAN KUANTITATIF BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah : Berisi pengantar mengenai alasan topik tersebut diteliti.

Source:fpsi.gunadarma.ac.id

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

FAKTOR MENYUMBANG KEPADA PENAGIHAN RELAPS DALAM KALANGAN ...

Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia Fauziah Ibrahim,Bahaman Abu Samah,Mansor Abu Talib & Mohamad ....

Source:www.adk.gov.my

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Hubungan Guru-Pelajar dan Kaitannya dengan Komitmen ...

Jurnal Pendidikan Malaysia 35(2)(2010): 61-69 Hubungan Guru-Pelajar dan Kaitannya dengan Komitmen Belajar Pelajar: Adakah Guru Berkualiti Menghasilkan Perbezaan.

Source:www.ukm.my

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

PENGARUH FAKTOR SOSIAL KESAN KEMPEN MEDIA TAK NAK MEROKOK

Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication Jilid 29(1) 2013: 179-198 PENGARUH FAKTOR SOSIAL KESAN KEMPEN MEDIA TAK NAK MEROKOK KEMENTERIAN.

Source:www.ukm.my

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Penilaian Kinerja (Performance Appraisal) pada Karyawan di ...

-74- Penilaian Kinerja (Performance Appraisal) pada Karyawan di Perusahaan Qurrotu Ayun Fakultas Psikologi, Universitas AKI Abstract One system of enterprise ....

Source:www.unaki.ac.id

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

DATA, TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN PENELITIAN

JENIS-JENIS DATA • Berdasarkan sumbernya (primer, sekunder) • Berdasarkan sifatnya (kualitatif, kuantitatif) • Berdasarkan proses/cara mendapatkannya (diskrit ....

Source:staff.uny.ac.id

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

PENGARUH PERSONALITI TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN STRES ...

PENGARUH PERSONALITI TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN STRES KERJA GURU33 Jurnal Teknologi, 48(E) Jun 2008: 33–47 © Universiti Teknologi Malaysia PENGARUH PERSONALITI ....

Source:eprints.utm.my

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA UNTUK MENGUASAI ...

PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA 1 Jurnal Teknologi, 42(E) Jun. 2005: 1–18 © Universiti Teknologi Malaysia 1&2 Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan ....

Source:eprints.utm.my

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :