Jurnal Kuantitatif Psikologi

 Jurnal Kuantitatif Psikologi[Full DOWNLOAD]

HUBUNGAN ANTARA STRES DENGAN AGRESI PADA IBU RUMAH TANGGA ...

JURNAL HUBUNGAN ANTARA STRES DENGAN AGRESI PADA IBU RUMAH TANGGA YANG TIDAK BEKERJA Noviyan Mumtahinnah Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma.

Source:www.gunadarma.ac.id

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

FAKTOR MENYUMBANG KEPADA PENAGIHAN RELAPS DALAM KALANGAN ...

Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia Fauziah Ibrahim,Bahaman Abu Samah,Mansor Abu Talib & Mohamad ....

Source:www.adk.gov.my

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Pran DP OK - DAMANDIRI.OR.ID

27 DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta. Depdiknas. 2007. Manajemen Berbasis Sekolah..

Source:www.damandiri.or.id

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

JABATAN PENYELIDIKAN DAN PENILAIAN INSTITUT AMINUDDIN BAKI

1946 - dipelopori oleh Kurt Lewin, ahli psikologi sosial. - selesaikan pelbagai masalah komuniti dan utamakan 2 idea. i) Keputusan kumpulan ii)Komitmen kepada peningkatan.

Source:mppkpkemaman.files.wordpress.com

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

PENGARUH FAKTOR SOSIAL KESAN KEMPEN MEDIA TAK NAK MEROKOK

Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication Jilid 29(1) 2013: 179-198 PENGARUH FAKTOR SOSIAL KESAN KEMPEN MEDIA TAK NAK MEROKOK KEMENTERIAN.

Source:www.ukm.my

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Tahap Pengetahuan Mengenai Kesihatan Mental dalam Kalangan ...

/ 37 Jurnal Personalia Pelajar, Bil 14 : 37 - 44 @2011 ISSN 0128-273 Tahap Pengetahuan Mengenai Kesihatan Mental dalam Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam ....

Source:journalarticle.ukm.my

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :