Jurnal Kuantitatif Psikologi

KONSEP DIRI PEREMPUAN MARGINAL Jurnal Psikologi

JURNAL PSIKOLOGI 2000, NO. 1, 48 - 59 ISSN : 0215 - 8884 KONSEP DIRI PEREMPUAN MARGINAL Yanti Dewi Purwanti Koentjoro Esti Hayu Purnamaningsih.

Source:jurnal.psikologi.ugm.ac.id

[ Read more ] [ Donwload ]

HUBUNGAN ANTARA STRES DENGAN AGRESI PADA IBU RUMAH TANGGA

JURNAL HUBUNGAN ANTARA STRES DENGAN AGRESI PADA IBU RUMAH TANGGA YANG TIDAK BEKERJA Noviyan Mumtahinnah Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma.

Source:www.gunadarma.ac.id

[ Read more ] [ Donwload ]

FAKTOR MENYUMBANG KEPADA PENAGIHAN RELAPS DALAM KALANGAN

Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia Fauziah Ibrahim,Bahaman Abu Samah,Mansor Abu Talib & Mohamad ....

Source:www.adk.gov.my

[ Read more ] [ Donwload ]

Pran DP OK DAMANDIRI OR ID

27 DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta. Depdiknas. 2007. Manajemen Berbasis Sekolah..

Source:www.damandiri.or.id

[ Read more ] [ Donwload ]

MODAL PRESTASI KERJA DALAM KALANGAN PENJAWAT AWAM T EKNOLOGI

6 penekanan kepada kepentingan motivasi instrinsik dan ekstrinsik. Pakar-pakar psikologi organisasi menyatakan motivasi intrinsik terhasil daripada ....

Source:politeknik.gov.my

[ Read more ] [ Donwload ]

PENGARUH FAKTOR SOSIAL KESAN KEMPEN MEDIA TAK NAK MEROKOK

Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication Jilid 29(1) 2013: 179-198 PENGARUH FAKTOR SOSIAL KESAN KEMPEN MEDIA TAK NAK MEROKOK KEMENTERIAN.

Source:www.ukm.my

[ Read more ] [ Donwload ]

Hubungan Ramalan Persekitaran Pembelajaran Makmal Sains

Jurnal Pendidikan Malaysia 35(2)(2010): 19-30 Hubungan Ramalan Persekitaran Pembelajaran Makmal Sains dengan Tahap Kepuasan Pelajar (Predictive Relationship between ....

Source:www.ukm.my

[ Read more ] [ Donwload ]

Hafidzah Abd Khafidz Munira Mohsin Rozila Mohd Isa

Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang Tahun 2007 Jasmani, kemampuan guru menjadi role model ketika membuat demonstrasi merupakan.

Source:www.ipbl.edu.my

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :