Kalkulator Za Presmetka Na Bruto Plata Makedonija

 Kalkulator Za Presmetka Na Bruto Plata Makedonija[Full DOWNLOAD]

MODEL ZA PRESMETKA NA PLATITE ZA 2012 GODINA

plata na nivo na rabotodava~ da ne bide poniska od tnr. "granska osnovica" (ja objavuva MTSP, a se presmetuva vo visina na 50% od prose~nata mese~na bruto plata na ....

Source:www.proagens.com.mk

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Упатство - finance.gov.mk

Упатство за примена на концептот на пресметка и исплата на бруто плата на вработените во ....

Source:www.finance.gov.mk

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :