Kodi Penal 2013

DROGA NJE SFIDE INTELIGJENCE ASPEKTE PENALO JURIDIKE DHE

4 4 KREU IV ZHVILLIMI HISTORIK DHE TEORIK I KODIT PENAL SHQIPTAR NE LIDHJE ME VEPRAT PENALE TE NARKOTlKEVE 4.1Zhvillimi historik dhe teorik ....

Source:www.doktoratura.unitir.edu.al

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :