Kti Matematika

 Kti Matematika[Full DOWNLOAD]

2. Ģeometriskie pārveidojumi

36 2. Ģeometriskie pārveidojumi Ģeometrisko pārveidojumu jēdziens Aplūkosim vairākas reālās dzīves situācij as (skat. 2.1. – 2.4. att .)..

Source:www.liep2vsk.edu.lv

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :