Liber Mesuesi Pegi Per Klasen E 5

LIB R P R M SUESIN Botime Pegi Botime Pegi

LIBËR PËR MËSUESIN MATEMATIKA 11 Edmond Lulja Neritan Babamusta Prof.dr. Shpëtim Bozdo Për klasën e 11-të të arsimit të mesëm të përgjithshëm.

Source:www.botimepegi.al

[ Read more ] [ Donwload ]

LIB R P R M SUESIN MATEMATIKA 8 Botime Pegi Botime

I. MBI PLANIFIKIMIN LËNDOR VJETOR NGA MËSUESI 5 I. 1. Përshkrimi i niveleve të arritjeve sipas komponentëve 7 I. 2. Tri nivelet e arritjeve të nxënësve në ....

Source:www.botimepegi.al

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :