Mesimi I Diferencuar

 Mesimi I Diferencuar[Full DOWNLOAD]

Libër mësuesi MATEMATIKA 5 - albas.al

4 Libër mësuesi për tekstin ”MATEMATIKA 5” duhur, përshtatur sipas programit mësimor të miratuar për klasën e 5-të, i cili është një.

Source:albas.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Libër mësuesi për tekstin “MATEMATIKA 6” - albas.al

3 Zbatimi me sukses i programit të matematikës nuk mund të kuptohet pa rolin shumë të rëndësishëm të mësuesit si përçues dhe transmetues i ideve të ....

Source:www.albas.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :