Ndertimi I I Atomit Sipas Radherfordit

LIB R P R M SUESIN KIMIA 7 Botime Pegi Botime Pegi

7 12 III. Atomi. Sistemi periodik i elementeve (10 orë) Teori 8 orë Ushtrime 2 orë Nxënësit duhet të jenë të aftë: • përkufizon atomin si grimcë e ....

Source:www.botimepegi.al

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :