Ordynacja Podatkowa

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r.

©Kancelaria Sejmu s. 1/159 2014-07-28 Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 . USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. DZIA? I . Przepisy ogólne.

Source:www.pit.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

©Kancelaria Sejmu s. 2/140 2012-08-22 1) ustawach podatkowych – rozumie si? przez to ustawy dotycz?ce podatków, op?at oraz niepodatkowych nale?no?ci ....

Source:isap.sejm.gov.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

Ordynacja Podatkowa - PIT.pl - Proste Podatki - Twój ...

©Kancelaria Sejmu s. 1/150 01-04-10 Ilekro? w ustawie u?ywa si? terminu „rachunek bankowy”, w odniesieniu do przedsi?biorcy, o którym.

Source:www.pit.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

Ordynacja podatkowa - Ksi?garnia prawnicza i publikacji ...

Autorzy Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski doradca podatkowy, Uniwersytet ?ódzki Komentarz do art. 1, 2*, 3 (z wy?àczeniem pkt 7), 3a–7, 10–11, 14–14p, 20a ....

Source:www.ksiegarnia.beck.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

Ordynacja podatkowa - Księgarnia prawnicza i publikacji ...

Ordynacja podatkowa Suplement Pod redakcjà Henryka Dzwonkowskiego OWE ARZE BECKA 2012.

Source:www.ksiegarnia.beck.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

Ordynacja Podatkowa - PIT.pl - Proste Podatki - Twój ...

©Kancelaria Sejmu s. 1/150 01-04-10 Ilekroć w ustawie używa się terminu „rachunek bankowy”, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym.

Source:www.pit.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

©Kancelaria Sejmu s. 2/140 2012-08-22 1) ustawach podatkowych – rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności ....

Source:isap.sejm.gov.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

Przykładowy sposób wypełnienia blankietu wpłaty za ...

Przykładowy sposób wypełnienia blankietu wpłaty za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r..

Source:www.mf.gov.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA PODATNIKA I JEGO MAŁŻONKA

Joanna Naczyńska ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA PODATNIKA I JEGO MAŁŻONKA Centralną postacią stosunku prawnopodatkowego jest podatnik, na nim skupiają się.

Source:www.sbc.org.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

Dz.U. 2013 poz. 267 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU ...

©Kancelaria Sejmu s. 1/61 2013-05-22 Dz.U. 2013 poz. 267 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia ....

Source:isap.sejm.gov.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

[WZÓR UZASADNIENIA PRZYCZYN KOREKTY] Ewa Nawrocka

[WZÓR UZASADNIENIA PRZYCZYN KOREKTY] Ewa Nawrocka Miechów, 10 kwietnia 2009 r. ul. Podolska 8 35-900 Miechów NIP 578-990-37-29 Naczelnik Urz ędu Skarbowego ....

Source:g.gazetaprawna.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I ...

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 ....

Source:www.vat.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

9. F-05 01 zaświadczenie wzór niezaleganie

Oświadczam, że w ci ągu ostatnich pi ęciu lat podatkowych składałem/-am deklaracje podatkowe w nast ępuj ących urz ędach skarbowych: PIT.

Source:www.is.waw.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

Pomoc techniczna systemu e-Deklaracje - Strona główna ...

e-Deklaracje 2 deklaracje w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Source:www.finanse.mf.gov.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH

Wzór wniosku - załącznik do karty informacyjnej K-028/2 Obowiązuje od 16.02. 2012 r. 2/2 WNIOSKODAWCA WYPEŁNIA POLA JASNE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

Source:www.us-zlotoryja.wroc.pl

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :