Ordynacja Podatkowa

ZWROT NIENALE?NIE POBRANYCH ?WIADCZE? Przyk?ad rozliczania ...

Posted on 20-Nov-2017

5 Ordynacja podatkowa Art. 55. § 2. Je?eli dokonana wp?ata nie pokrywa kwoty zaleg?o?ci podatkowej wraz z odsetkami za zw?ok?, wp?at? t? zalicza si? ....

http://www.bdmb.pl/download/bdmb_ods_np.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Ordynacja podatkowa - PIT.pl

Posted on 23-Jan-2018

©Kancelaria Sejmu s. 1/238 2017-03-07 Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I Przepisy ogólne.

http://www.pit.pl/att/przepisy/ordynacja.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ - Finanse

Posted on 23-Jan-2018

pola jasne wypeŁnia wnioskodawca, pola ciemne wypeŁ nia wŁa Ściwy organ. wypeŁnia Ć na maszynie, komputerowo lub r Ęcznie, du Żymi, drukowanymi.

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5178102/201703_ORD-IN.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ - PIT.pl

Posted on 23-Jan-2018

50. 1. gotówka 2/6 48. Inne informacje ułatwiające kontakt z pełnomocnikiem lub przedstawicielem (nr telefonu, faksu, adres e-mail, nazwa kancelarii, nazwa ....

http://www.pit.pl/att/deklaracje/2013/ord_in_v5.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

UPL -1 05 - finanse.mf.gov.pl

Posted on 23-Jan-2018

pola jasne wypeŁnia podmiot skŁadajĄcy peŁnomocnictwo. wypeŁniĆ na maszynie, komputerowo lub rĘcznie, duŻymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim ....

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/4836276/UPL_1-05016.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA - ksiegowa.poznan.pl

Posted on 23-Jan-2018

1. nr zaświadczenia wniosek o wydanie zaŚwiadczenia a. nazwa i adres organu podatkowego 2. naczelnik urzĘdu skarbowego poznaŃ - nowe miasto.

http://www.ksiegowa.poznan.pl/dokumenty/ZonUSPNM.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Projekt z dnia 12 maja 2017 r. USTAWA - ey.com

Posted on 23-Jan-2018

Projekt z dnia 12 maja 2017 r. USTAWA z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1).

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Projekt_ustawy_o_VAT/$FILE/Split-p...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Data CFR-1 ZAŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBIE

Posted on 23-Jan-2018

WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY Min. Fin. CFR-1 (2) 1/1 Nazwa i adres organu podatkowego [Name and address of tax authority]..... Miejscowość.

http://wup.gdansk.pl/g2/2009_02/89b7d8c631dec31041d380ef30fa393f.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

WYKAZ PYTA Ń I ZADA Ń EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA ...

Posted on 23-Jan-2018

Zał ącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Pa ństwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniaj ącej.

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1133451/wykaz_pytan_i_zadan_egzaminac...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Ceny transferowe w najnowszym orzecznictwie - ey.com

Posted on 23-Jan-2018

Dynamika, skala oraz złożoność międzynarodowych transakcji realizowanych przez podmioty działające w ramach grup kapitałowych, a w konsekwencji stosowanych ....

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Ceny_transferowe_w_najnowszym_orze...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

VAT-13 (1)

Posted on 23-Jan-2018

Przedstawiciele podatkowi, o których mowa w art. 18d ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim działają w imieniu własnym na rzecz podatnika. Do 25 dnia miesiąca ....

http://www.vat.pl/att/deklaracje/vat13_v1.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

w sprawie 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ...

Posted on 23-Jan-2018

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 25 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.2.2015.AEW.16 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zastosowania ....

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/3189310/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+13+...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

VAT7

Posted on 23-Jan-2018

poltax pola jasne wypeŁnia podatnik, pola ciemne wypeŁnia urzĄd skarbowy. wypeŁniaĆ na maszynie, komputerowo lub rĘcznie, duŻymi, drukowanymi literami, czarnym ....

http://www.vat.pl/att/deklaracje/vat7_v10.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty ...

Posted on 23-Jan-2018

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Mariusz Cieśla, email: [email protected] Środki trwałe w podatku dochodowym -.

http://fiskal.pl/Srodki%20trwale.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

UCHWAŁA NR LXXXIX/2643/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Posted on 23-Jan-2018

§ 5. 1. Organy lub osoby uprawnione, o których mowa w § 8 mogą udzielać przedsiębiorcom ulg, które: 1) mogą stanowić pomoc de minimis, o której mowa w ....

http://www.zgn.waw.pl/upload/Lokale%20uzytkowe/UchwalaLXXXIX2643_RMSW_09092...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

COLEMAN POWERMATE 3250 GENERATOR MANUAL

Posted on 28-Nov-2017

bygone memories from bomber county burt dow deep water man a tale ... multidisciplinary settings ... perspectives by the river piedra i sat down ....

http://satips.org.uk/coleman/powermate/coleman_powermate_3250_generator_man...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

2011 Ford Escape Repair Manual - alterneo.de

Posted on 28-Nov-2017

botanicals methods and techniques for quality and authenticity burt dow deep ... by the river piedra i sat down and ... settings together best of the ....

http://www.alterneo.de/2011/ford/2011_ford_escape_repair_manual.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

BOSS GT 10 USER MANUAL - wmlgaf.org.uk

Posted on 28-Nov-2017

book, so you can download ... the lung biopsy interpretation series buy online arts therapists multidisciplinary settings together black texans a.

http://wmlgaf.org.uk/boss/gt/boss_gt_10_user_manual.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

2003 Model Ct110 Workshop Manual - barott.de

Posted on 28-Nov-2017

looking for the book enPDFd 2003 model ct110 ... arts therapists multidisciplinary settings ... by the river piedra i sat down and wept a novel of ....

http://barott.de/2003/model/2003_model_ct110_workshop_manual.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

JOHN DEERE 5020 MANUAL DIGITAL - bayton.org.uk

Posted on 28-Nov-2017

This book is very referred for you ... world of insects in flight by the river piedra i sat down and wept a novel of ... multidisciplinary settings together ....

http://bayton.org.uk/john/deere/john_deere_5020_manual_digital.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]


Recent Searches :