Ordynacja Podatkowa

ZWROT NIENALE?NIE POBRANYCH ?WIADCZE? Przyk?ad rozliczania ...

Posted on 20-Nov-2017

5 Ordynacja podatkowa Art. 55. § 2. Je?eli dokonana wp?ata nie pokrywa kwoty zaleg?o?ci podatkowej wraz z odsetkami za zw?ok?, wp?at? t? zalicza si? ....

http://www.bdmb.pl/download/bdmb_ods_np.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 ...

Posted on 24-Apr-2018

©Kancelaria Sejmu s. 1/159 2014-02-26 Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 . USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. DZIAŁ I . Przepisy ogólne.

http://www.pit.pl/att/przepisy/ordynacja_2014.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

www.partnerstwonajurze.pl

Posted on 24-Apr-2018

pola jasne wypelnia wnioskodawca, pola cie-mne wypelnia weaŠciwy organ. wypelnlat na maszynie, komputerowo lub r<cznie, duzymi, drukowanymi lite-rami czarnym lub ....

http://www.partnerstwonajurze.pl/documents/181.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ - PIT.pl

Posted on 24-Apr-2018

50. 1. gotówka 2/6 48. Inne informacje ułatwiające kontakt z pełnomocnikiem lub przedstawicielem (nr telefonu, faksu, adres e-mail, nazwa kancelarii, nazwa ....

http://www.pit.pl/att/deklaracje/2013/ord_in_v5.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

UPL-1P PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ ...

Posted on 24-Apr-2018

pola jasne wypeŁnia podmiot skŁadajĄcy peŁnomocnictwo. wypeŁniĆ na maszynie, komputerowo lub rĘcznie, duŻymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim ....

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/4836276/UPL_1P-01024.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z ...

Posted on 24-Apr-2018

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. (poz. 323) POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY..

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5899732/AKC-U.PDF

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

WYKAZ PYTA Ń I ZADA Ń EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA ...

Posted on 24-Apr-2018

Zał ącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Pa ństwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniaj ącej.

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1133451/wykaz_pytan_i_zadan_egzaminac...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

bdmb ods fa1

Posted on 24-Apr-2018

1 ~BDMB ® Fundusz Alimentacyjny –Przykład rozliczania należności przy pomocy programu: „BDMB-ODS Kalkulator odsetek i rozliczania nale żno ści”.

http://www.bdmb.pl/download/bdmb_ods_fa1.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

ZAP-3(4) - mf.gov.pl

Posted on 24-Apr-2018

crp kep pola jasne wypeŁnia skŁadaj Ący, pola ciemne wypeŁnia urz Ąd skarbowy. wypeŁnia Ć na maszynie, komputerowo lub r Ęcznie du Żymi,.

http://www.mf.gov.pl/documents/766655/6243497/ZAP-3-04.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Usług Elektronicznych w zakresie obsługi CRPO Dokument w ...

Posted on 24-Apr-2018

Instrukcja dla Użytkownika komponentu Portal Usług Elektronicznych w zakresie obsługi CRPO Dokument w Kontrakcie na Budowę, Wdrożenie i Utrzymanie Systemu.

https://pue.mf.gov.pl/eServices/WebFiles/InstrukcjadlaUzytkownikaCRPO.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Ceny transferowe w najnowszym orzecznictwie - ey.com

Posted on 24-Apr-2018

Dynamika, skala oraz złożoność międzynarodowych transakcji realizowanych przez podmioty działające w ramach grup kapitałowych, a w konsekwencji stosowanych ....

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Ceny_transferowe_w_najnowszym_orze...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty ...

Posted on 24-Apr-2018

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Mariusz Cieśla, email: [email protected] Środki trwałe w podatku dochodowym -.

http://fiskal.pl/Srodki%20trwale.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

IFT-1 / IFT-1R INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU ...

Posted on 24-Apr-2018

poltax pola jasne wypeŁnia pŁatnik / podmiot. wype ŁniaĆ na maszynie, komputerowo lub r Ęcznie, duŻymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim.

http://data.interia.pl/biznes/podatki/2011/ift-1.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

A. ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI PREZYDENT MIASTA ...

Posted on 24-Apr-2018

pola jasne wypeŁnia wŁaŚciciel nieruchomoŚci. wypeŁniaĆ na maszynie, komputerowo lub rĘcznie, duŻymi, drukowanymi literami. czarnym lub niebieskim kolorem.

https://czystemiasto.gdansk.pl/ZDiZGdanskFiles/file/DO_2_od_01_04_2018_akt(...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ NA ...

Posted on 24-Apr-2018

pola jasne wypeŁnia wŁaŚciciel nieruchomoŚci. wypeŁniaĆ na maszynie, komputerowo lub rĘcznie, duŻymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem..

https://czystemiasto.gdansk.pl/ZDiZGdanskFiles/file/DO-1_od_01_04_2018_akt....

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Il 13 maggio - vetranaterrasanta.com

Posted on 28-Nov-2017

Ave Maria di Fatima =====& = b34 Ó. Ó. Ó. Ó. Ó 1.Il _ˆ«« « ß Í =====& = b34 Ó _ˆ«« « ?«« « #œ»» » œ»».

http://www.vetranaterrasanta.com/Convento/Cantabimbi/Spartiti/Il%2013%20mag...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

OAKLANDS 5TH AUG - Knebworth Dressage

Posted on 28-Nov-2017

OAKLANDS 5TH AUG [email protected] TIME NO: HORSE RIDER INTRO B [email protected] 9.30 1 BIRDY TRACY HAWKINS 9.37 40 CLOE SHARON CONNELLY.

http://www.knebworthdressage.co.uk/times/Times5thAug2017.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

STATE OF NEBRASKA

Posted on 28-Nov-2017

(If more space is needed, copy this form, number additional pages as page ____ of ____, and attach) Page1 of 1 CC 16:2.44 Rev. 04/16 ACCOUNTING . TO THE GUARDIAN AND ....

https://supremecourt.nebraska.gov/sites/default/files/CC-16-2-44fill.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Legal Profession Admission Board

Posted on 28-Nov-2017

The Legal Profession Admission Board (LPAB) is a statutory body and its functions include the admission of lawyers and appointment of public notaries in New South.

http://www.lpab.justice.nsw.gov.au/Documents/Annual%20Report%202013-14.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Legal Profession Admission Board

Posted on 28-Nov-2017

Page 2 of 19 Legal Profession Admission Board – Annual Report 2011/2012 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS ....

http://www.lpab.justice.nsw.gov.au/Documents/Annual%20Report%202012%20part%...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]


Recent Searches :