Ordynacja Podatkowa

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ - Finanse

Posted on 23-Oct-2017

pola jasne wypeŁnia wnioskodawca, pola ciemne wypeŁ nia wŁa Ściwy organ. wypeŁnia Ć na maszynie, komputerowo lub r Ęcznie, du Żymi, drukowanymi.

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5178102/201703_ORD-IN.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

ORD-WS Wniosek wspólny o wydanie interpretacji ...

Posted on 23-Oct-2017

dziennik ustaw – 4 – poz. 353 pola jasne wypeŁnia zainteresowany, pola ciemne wypeŁnia wŁaŚciwy organ. wypeŁniĆ na maszynie, komputerowo lub rĘcznie ....

http://www.kis.gov.pl/documents/6609173/6783581/ord-ws+-+ca%C5%82y.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ - PIT.pl

Posted on 23-Oct-2017

50. 1. gotówka 2/6 48. Inne informacje ułatwiające kontakt z pełnomocnikiem lub przedstawicielem (nr telefonu, faksu, adres e-mail, nazwa kancelarii, nazwa ....

http://www.pit.pl/att/deklaracje/2013/ord_in_v5.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

URZĄD SKARBOWY w ZABRZU, 41 ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ...

Posted on 23-Oct-2017

urzĄd skarbowy w zabrzu, 41-800 zabrze, ul. bytomska 2, zarzĄdzenie w sprawie postĘpowania przy sporzĄdzaniu kserokopii na Życzenie podatnika.

http://www.isnet.katowice.pl/bip/upload/US2433_ZARZ_111209145634.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

UPL -1 05 - finanse.mf.gov.pl

Posted on 23-Oct-2017

pola jasne wypeŁnia podmiot skŁadajĄcy peŁnomocnictwo. wypeŁniĆ na maszynie, komputerowo lub rĘcznie, duŻymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim ....

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/4836276/UPL_1-05016.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

DECYZJE PODATKOWE WYDAWANE PRZEZ ORGAN PODATKOWY II INSTANCJI

Posted on 23-Oct-2017

63 SECURITY, ECONOMY & LAW NR 7, 2015 (63–72) DECYZJE PODATKOWE WYDAWANE PRZEZ ORGAN PODATKOWY II INSTANCJI MARTA WEŁNIAK Abstrakt W pracy omówiono rodzaje ....

http://security-economy-law.pl/wp-content/uploads/2015/07/6.We%C5%82niak-M....

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA - ksiegowa.poznan.pl

Posted on 23-Oct-2017

1. nr zaświadczenia wniosek o wydanie zaŚwiadczenia a. nazwa i adres organu podatkowego 2. naczelnik urzĘdu skarbowego poznaŃ - nowe miasto.

http://www.ksiegowa.poznan.pl/dokumenty/ZonUSPNM.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Projekt z dnia 12 maja 2017 r. USTAWA - ey.com

Posted on 23-Oct-2017

Projekt z dnia 12 maja 2017 r. USTAWA z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1).

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Projekt_ustawy_o_VAT/$FILE/Split-p...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Data CFR-1 ZAŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBIE

Posted on 23-Oct-2017

WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY Min. Fin. CFR-1 (2) 1/1 Nazwa i adres organu podatkowego [Name and address of tax authority]..... Miejscowość.

http://wup.gdansk.pl/g2/2009_02/89b7d8c631dec31041d380ef30fa393f.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

PCC-3/A (wersja 3) - pit.pl

Posted on 23-Oct-2017

deklaracja stanowi podstawędo wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

http://www.pit.pl/att//deklaracje/2016/pcc_3a_v3.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

bdmb ods fa1

Posted on 23-Oct-2017

1 ~BDMB ® Fundusz Alimentacyjny –Przykład rozliczania należności przy pomocy programu: „BDMB-ODS Kalkulator odsetek i rozliczania nale żno ści”.

http://www.bdmb.pl/download/bdmb_ods_fa1.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Ceny transferowe w najnowszym orzecznictwie - ey.com

Posted on 23-Oct-2017

Dynamika, skala oraz złożoność międzynarodowych transakcji realizowanych przez podmioty działające w ramach grup kapitałowych, a w konsekwencji stosowanych ....

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Ceny_transferowe_w_najnowszym_orze...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty ...

Posted on 23-Oct-2017

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Mariusz Cieśla, email: [email protected] Środki trwałe w podatku dochodowym -.

http://fiskal.pl/Srodki%20trwale.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Transakcje wewnątrzunijne oraz z krajami trzecimi

Posted on 23-Oct-2017

Transakcje wewnątrzunijne oraz z krajami trzecimi Mariusz Cieśla, email: [email protected] mariusz Poniżej interpretacja podatkowa w tym zakresie..

http://www.fiskal.pl/WDT%20i%20WNT%202011.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Śmierć podatnika - Valor

Posted on 23-Oct-2017

przez pracodawców nie pokryły należności podatkowych oraz drugą - w której śmierć podatnika następuje przed rocznym rozliczeniem. W pierwszym przypadku ....

http://www.valor.pl/dp_publikacje/publikacja85.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

advanced placement® summer institute for teachers ...

Posted on 23-Oct-2017

The University of Texas at El Paso Professional and Public Programs, a unit of Extended University, in cooperation with College Board®, invites.

http://p3.utep.edu/images/Documents/AP_Summer.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

ADVANCED PLACEMENT SUMMER INSTITUTE FOR TEACHERS

Posted on 23-Oct-2017

ADVANCED PLACEMENT® AT THE UNIVERSITY OF TEXAS AT EL PASO ® College Board, Advanced Placement Program, AP Vertical Teams, Pre-AP, and the acorn logo are registered.

http://p3.utep.edu/documents/UTEP%202015%20APSI%20Catalog.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Getting Started With The Traits K 2 Writing Lessons ...

Posted on 23-Oct-2017

File Type: Pdf; Pages: 112; ... Getting Started With The Traits ... GETTING STARTED IN THE MEAT GOAT BUSINESS GETTING STARTED IN THE MEAT GOAT BUSINESS Bulletin I, ....

http://mitspages.com/getting-started-with-the-traits-k-2-writing-lessons-ac...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Meat Goat Production & Marketing - Nc State

Posted on 23-Oct-2017

Meat Goat Production & Marketing ... Getting started §Fencing §Parasite Control ... §Business Sales Manager: Greg Godsil (full-time).

https://projects.ncsu.edu/project/ncagproducts/presentations/goat_presentat...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Your First Goat Project - University of Maryland Extension

Posted on 23-Oct-2017

Your First Goat Project ... Getting Started – Dairy or Meat Goats? ... to talk to people you know or do business with, ....

https://extension.umd.edu/sites/extension.umd.edu/files/_images/locations/c...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]


Recent Searches :