Pismena Rabota Po Makedonski Jazik

I Z V E [ T A J ZA RABOTATA NA XL ME\UNARODEN SEMINAR ZA MAKEDONSKI JAZIK, LITERATURA I KULTURA XL me|unaroden seminar za makedonski jazik, literatura i.

Source:www.ukim.edu.mk

[ Read more ] [ Donwload ]

9 od nego toa da go stori. Koneski u{te vo studentskite denovi ve}e imal sostaven kratok pregled na pravopisni i gramati~ki pravila za Glavniot {tab na NOD na Makedonija..

Source:www.ukim.edu.mk

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :