Plan Programi Vjetor Per Parashkollor 2012

 Plan Programi Vjetor Per Parashkollor 2012[Full DOWNLOAD]

Udhëzimi për kualifikimin e mësuesve 2014

/5/ . prot. republika e shqlpÈrfse ministria e arsimit dhe sportit ministri tiranë, .jn udhËzim pËr kriteret dhe procedurat e kualifikimit tË mËsuesve.

Source:www.izha.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :