Plan Programi Vjetor Per Parashkollor 2012

 Plan Programi Vjetor Per Parashkollor 2012[Full DOWNLOAD]

PLANI STRATEGJIK I ARSIMIT NË KOSOVË 2011-2016

PLANI STRATEGJIK I ARSIMIT NË KOSOVË 2011-2016 8 PARATHËNIE Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2011-2016 (PSAK), është zhvilluar si një plan gjashtëvjeçar ....

Source:www.uni-pr.edu

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Udhezim per kualifikim e mesuesve - Instituti i Zhvillimit ...

2. 4. 5. 6. 8. PROGRAMET E KUALIFIKIMIT Programet e kualifikimit të mësuesve hartohen nga IZHA. Programet e kualifikimit u vihen në shërbim kandidatëve nga DAR ....

Source:www.izha.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :