Shkruaj 10 Fjali Deftore

 Shkruaj 10 Fjali Deftore[Full DOWNLOAD]

Provo veten 5 - Albas - Me ne, më afër dijes

4 Teste Gjuha shqipe 5 9. Fjalia “Vëllaçko, ç’është ajo dritëz atje”?, është: 1 pikë a. fjali pyetëse tërësore b. fjali pyetëse e pjesshme.

Source:www.albas.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Libër mësuesi - Botime Pegi | Botime Pegi - Publishing ...

Përmbajtje 1) Tema: Në festën e rrëfenjave 7 2) Tema: Dita e parë e shkollës 8 3) Tema: Të ndajmë një histori në pjesë 10 4) Tema: Fjalia 11.

Source:www.botimepegi.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Pyetjet dhe përgjigjet në gjuhë shqipe për Kuizin 2014

9. Sa dialekte ka gjuha jonë dhe cilat janë ato? 10. Çfarë është në gramatikë fjala Kush e shkruar me të kuqe në fjalinë Kush e ka shkruar poemën ....

Source:modersmal.skolverket.se

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :