Shkruaj 10 Fjali Deftore

 Shkruaj 10 Fjali Deftore[Full DOWNLOAD]

Provo veten 3 - Albas - Me ne, më afër dijes

1 Teste Gjuha shqipe 3 Teste për Gjuhën shqipe 3 Botimet shkollore Albas Provo veten.

Source:www.albas.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Pyetjet dhe përgjigjet në gjuhë shqipe për Kuizin 2014

9. Sa dialekte ka gjuha jonë dhe cilat janë ato? 10. Çfarë është në gramatikë fjala Kush e shkruar me të kuqe në fjalinë Kush e ka shkruar poemën ....

Source:modersmal.skolverket.se

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :