Shkruaj 10 Fjali Deftore

Provo veten 5

5 Teste Gjuha shqipe 5 Qarko përgjigjen e saktë. 1. Paragrafët janë disa fjali. 1 pikë a. e vërtetë b. e gabuar 2. Fjalia “Eh, sa e heshtur është kjo ....

Source:albas.al

[ Read more ] [ Donwload ]

Lib r m suesi Botime Pegi Botime Pegi Publishing

Përmbajtje 1) Tema: Në festën e rrëfenjave 7 2) Tema: Dita e parë e shkollës 8 3) Tema: Të ndajmë një histori në pjesë 10 4) Tema: Fjalia 11.

Source:www.botimepegi.al

[ Read more ] [ Donwload ]

Pyetjet dhe p rgjigjet n gjuh shqipe p r Kuizin 2014

9. Sa dialekte ka gjuha jonë dhe cilat janë ato? 10. Çfarë është në gramatikë fjala Kush e shkruar me të kuqe në fjalinë Kush e ka shkruar poemën ....

Source:modersmal.skolverket.se

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :