Sistemi Monetar Evropian

 Sistemi Monetar Evropian[Full DOWNLOAD]

Shkarko PDF - Riinvest - Riinvest Institute

Sistemi i arsimit dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës………………………………..……Instituti Riinvest Page 5 of 60 Shkurtesat AER Agjensioni Evropian për ....

Source:www.riinvestinstitute.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Mbrojtja Ligjore e të Dhënave Personale dhe e Privatësisë ...

1 Ruzhdi Jashari, Phd kandidat . Mbrojtja Ligjore e të Dhënave Personale dhe e Privatësisë - Element me Rëndësi në Proceset Integruese Evropiane.

Source:www.amdp-rks.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Raporti Vjetor 2009 - Banka Qendrore e Republikës së ...

raporti vjetor 2009 banka qendrore e republikËs sË kosovËs c e n t r a ln a b a n k a r e p u b l i k e k os ova central bank of the republic of kosovo.

Source:www.bqk-kos.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Publikimi i pasqyrave të statistikave të sektorit të ...

Shpjegues për ndryshimet në publikimin e statistikave të sektorit të jashtëm sipas BPM6 2 2. Ndryshon përdorimi i “shenjës”, sipas tabelës më poshtë..

Source:www.bankofalbania.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

QËNDRUESHMËRIA EKONOMIKE E KOSOVËS

AKRONIMET DHE SHKURTESAT AER – Agjensioni Evropian për Rindërtim AKM – Agjencia Kosovare e Mirëbesimit BB – Banka Botërore BE – Bashkësia Evropiane.

Source:www.riinvestinstitute.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :