Sistemi Monetar Evropian

 Sistemi Monetar Evropian[Full DOWNLOAD]

KOSOVA Zhbllokimi i potencialit për rritje ekonomike ...

Raport nr. 53185-XK KOSOVA “Zhbllokimi i potencialit për rritje ekonomike: strategjitë, politikat, veprimet” Memorandumi ekonomik i shtetit.

Source:siteresources.worldbank.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

KOSOVË: 2014-2018 - U.S. Agency for International Development

Strategjia për bashkëpunim e USAID-it në Kosovë për zhvillimin e vendit 2014-2018 II AKRONIMET ADA Agjencia Austriake për Zhvillim ZAM Zgjidhja Alternative e ....

Source:www.usaid.gov

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Profili i Sistemit të Sigurisë Sociale në Kosovë ...

Profili i Sistemit të Sigurisë Sociale në Kosovë (sipas Rezolutës 1244 [1999] të KS të OKB-së).

Source:www.ilo.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

GUIDЁ PЁR VENDET E DESTINACIONIT GJERMANIA

2 o Udhëtari mund të justifikojë qëllimin dhe kushtet e qëndrimit të synuar dhe ka mjete të mjaftueshme financiare, si për kohëzgjatjen e ....

Source:www.migrantservicecentres.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

TREGU I PUNËS DHE PAPUNËSIA NË KOSOVË - Riinvest Institute

Faqe 5 nga 57 SHKURTESAT AER – Agjensioni Evropian për Rikonstruktim. AKM – Agjensioni Kosovar i Mirëbesimit AQF – Autoriteti Qendror Fiskal.

Source:www.riinvestinstitute.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :