Subiecte Evaluare Clasa A Vi A

Se aprob Secretar de stat Iulia Adriana Oana Badea

4 VI. Criterii de calificare Un elev se poate califica la etapa naţională a Olimpiadei de Matematică numai dacă a obţinut la etapa judeţeană cel puţin ....

Source:www.mate-db.ro

[ Read more ] [ Donwload ]

PROGRAM COLAR REVIZUIT LIMBA ENGLEZ

8 Limba engleză – clasele a V-a – a VIII-a LIMBA MODERNA 1 CLASA a VI-a OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE.

Source:www.isj.gl.edu.ro

[ Read more ] [ Donwload ]

INSPECTORATUL COLAR JUDE EAN CASA CORPULUI DIDACTIC

1 programul cercurilor pedagogice pe semestrul i al anului Şcolar 2013-2014 ÎnvĂŢĂmÂntul gimnazial aria curricularĂ “limbĂ Şi comunicare”.

Source:braila.ccd.edu.ro

[ Read more ] [ Donwload ]

precizari olimp de bio 2011 2012 Bun venit pe Situl

4 minorităţi. Comisia centrală a olimpiadei va verifica corectitudinea subiectelor întocmite şi a baremelor de evaluare în ziua premergătoare zilei probei ....

Source:www.isj.gl.edu.ro

[ Read more ] [ Donwload ]

PORTOFOLIUL PROFESORULUI STRUCTURA MAPEI PROFESORULUI

PORTOFOLIUL PROFESORULUI “ Mapa profesorului reprezinta cartea de vizita a activitatii didactice a profesorului eficient, permite pastrarea materialelor si ....

Source:www.mateinfo.ro

[ Read more ] [ Donwload ]

REGULAMENTUL CONCURSULUI JUDE EAN Scoala Gimnaziala

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN” PITEŞTI Trivale, str. Zimbrului nr. 3, tel./fax: 0248276340, scoala13pitesti@yahoo.com, www.scoalamirceacelbatran ....

Source:www.scoalamirceacelbatran-pitesti.ro

[ Read more ] [ Donwload ]

EXTRAS DIN METODOLOGIE CADRU PRIVIND MOBILITATEA

5 b) ocuparea posturilor didactice/catedrelor ca urmare a prelungirii duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată pentru anul şcolar ....

Source:www.edudescentralizare.ro

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :