Subiecte Evaluare Clasa A Vi A

METODOLOGIA INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ

Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3439 din 5.III.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării ....

Source:www.isjcj.ro

[ Read more ] [ Donwload ]

Se aprob Secretar de stat Iulia Adriana Oana Badea

4 VI. Criterii de calificare Un elev se poate califica la etapa naţională a Olimpiadei de Matematică numai dacă a obţinut la etapa judeţeană cel puţin ....

Source:www.mate-db.ro

[ Read more ] [ Donwload ]

PROGRAM COLAR REVIZUIT LIMBA ENGLEZ

8 Limba engleză – clasele a V-a – a VIII-a LIMBA MODERNA 1 CLASA a VI-a OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE.

Source:www.isj.gl.edu.ro

[ Read more ] [ Donwload ]

Raport de analiza Borca Neam Liceul Teoretic

LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU” www.scoalaborca.ro BORCA‐NEAMȚ Flux: 1 ex. la dosarul Simulare Evaluare Naț ....

Source:scoalaborca.ro

[ Read more ] [ Donwload ]

Nr 30 131 17 02 2012 APROB SECRETAR DE STAT Iulia

1 direcȚia generalĂ educaȚie Și ÎnvĂȚare pe tot parcursul vieȚii nr. 30.131 / 17.02. 2012 aprob, secretar de stat,.

Source:www.isj.albanet.ro

[ Read more ] [ Donwload ]

INSPECTORATUL COLAR JUDE EAN CASA CORPULUI DIDACTIC

1 programul cercurilor pedagogice pe semestrul i al anului Şcolar 2013-2014 ÎnvĂŢĂmÂntul gimnazial aria curricularĂ “limbĂ Şi comunicare”.

Source:braila.ccd.edu.ro

[ Read more ] [ Donwload ]

precizari olimp de bio 2011 2012 Bun venit pe Situl

4 minorităţi. Comisia centrală a olimpiadei va verifica corectitudinea subiectelor întocmite şi a baremelor de evaluare în ziua premergătoare zilei probei ....

Source:www.isj.gl.edu.ro

[ Read more ] [ Donwload ]

PORTOFOLIUL PROFESORULUI STRUCTURA MAPEI PROFESORULUI

PORTOFOLIUL PROFESORULUI “ Mapa profesorului reprezinta cartea de vizita a activitatii didactice a profesorului eficient, permite pastrarea materialelor si ....

Source:www.mateinfo.ro

[ Read more ] [ Donwload ]

EXTRAS DIN METODOLOGIE CADRU PRIVIND MOBILITATEA

5 b) ocuparea posturilor didactice/catedrelor ca urmare a prelungirii duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată pentru anul şcolar ....

Source:www.edudescentralizare.ro

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :