Teste Matematike Klasa E Pare

 Teste Matematike Klasa E Pare[Full DOWNLOAD]

teste matematika II - Albas

4 Teste matematike 2 1. Përcakto numrin që mungon në barazimet e mosbarazimet e mëposhtme. (6 pikë) 6 < __ 5 = __ 7 < __ __ > 8 10 > __ 2 > __.

Source:albas.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :