Teste Matematike Klasa E Pare

 Teste Matematike Klasa E Pare[Full DOWNLOAD]

teste matematika II - Albas - Me ne, më afër dijes

8 Teste matematike 2 1. Përcakto numrin që mungon në barazime e mosbarazime. (6 pikë) 7 < __ 4 = __ 15 < __ __ > 9 12 > __ 20 > __.

Source:albas.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :