Testet Gjuha Shqipe 5

 Testet Gjuha Shqipe 5[Full DOWNLOAD]

Provo veten 4 - Albas - Me ne, më afër dijes

5 Teste Gjuha shqipe 4 Varianti II 1. Nënvizo fjalinë që nuk është pjesë e tekstit: 1 pikë Frutat janë një ushqim i rëndësishëm për njeriun..

Source:albas.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Udhëzim nr 2 datë 05.02.2014 Për Kualifikimin e Mësuesve

/5/ . prot. republika e shqlpÈrfse ministria e arsimit dhe sportit ministri tiranë, .jn udhËzim pËr kriteret dhe procedurat e kualifikimit tË mËsuesve.

Source:www.izha.edu.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :