Testet Gjuha Shqipe 5

 Testet Gjuha Shqipe 5[Full DOWNLOAD]

Provo veten 5 - Albas

2 Teste Gjuha shqipe 5 Test nr. 1 Varianti I Rubrika 1: Pasqyra e ditës Lexo tekstin e mëposhtëm. Fari Zana vinte me pushime për herë të parë në Shëngjin..

Source:www.albas.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Provo veten 3 - Albas

5 Teste Gjuha shqipe 3 11. Në fjalinë “Në pyll dëgjohej gjinkalla.”, kryefjala është: 1 pikë a. dëgjohej b. gjinkalla c. në pyll.

Source:www.albas.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :