Testet Gjuha Shqipe 5

 Testet Gjuha Shqipe 5[Full DOWNLOAD]

Provo veten 7 - Albas - Me ne, më afër dijes

5 Teste Gjuha shqipe 7 a) lloji: _____ b) lloji: _____ 20. Gjeni trajtën e shkurtër në fjalinë më poshtë. Përcaktoni rasën e saj..

Source:albas.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Provo veten 6 - Albas - Me ne, më afër dijes

5 Teste Gjuha shqipe 6 C) Sepse D) Gjithësi 15. Krijoni një fjalë të prejardhur dhe një të përbërë nga fjalët e mëposhtme. 2 pikë a) e prejardhur: gur _____.

Source:albas.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Udhëzim nr 2 datë 05.02.2014 Për Kualifikimin e Mësuesve

/5/ . prot. republika e shqlpÈrfse ministria e arsimit dhe sportit ministri tiranë, .jn udhËzim pËr kriteret dhe procedurat e kualifikimit tË mËsuesve.

Source:www.izha.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :