Ushtrime Matematikore Per Klasen E 5

MATEMATIKË - Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e ...

54 QËLLIMET Programi i lëndës së matematikës për klasën e katërt ka për qëllim: • Të zhvillojë te nxënësit imagjinatën, kureshtjen, vëmendjen, kuj-.

Source:www.masht-gov.net

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :