Zakon Za Rabotni Odnosi 2013 Mk

 Zakon Za Rabotni Odnosi 2013 Mk[Full DOWNLOAD]

Opst kolektiven dogovor za javniot sektor na RM-precisten

IV. PLATA I NADOMESTOCI NA PLATA PLATA ^len 11 Rabotnikot ima pravo na plata, soglasno so zakon, kolektiven dogovor i dogovorot za vrabotuvawe..

Source:sadu.mk

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :