Zakon Za Rabotni Odnosi 2013 Mk

 Zakon Za Rabotni Odnosi 2013 Mk[Full DOWNLOAD]

RABOTNI ODNOSI - Skopje

3 RABOTNI ODNOSI Komparativni sogleduvawa za vremetraeweto na rabotniot odnos i rabotnite sporovi Izbor na tekstovi od: 1. Survey on the implementation of the part ....

Source:www.fes.org.mk

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

ZAKON ZA ZDRAVSTVENOTO OSIGURUVAWE - lkm.org.mk

ZAKON ZA ZDRAVSTVENOTO OSIGURUVAWE (Objaven vo "Slu`ben vesnik na RM" br.25/2000 od 30.03.2000 god.) OP[TI ODREDBI ^len 1 So ovoj zakon se ureduva zdravstvenoto ....

Source:www.lkm.org.mk

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Zakon za rabotnite odnosi-precisten Sl ... - sonk.org.mk

Бр .10-1104/3 9 април 2013 година Скопје ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ (Пречистен текст).

Source:www.sonk.org.mk

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Opst kolektiven dogovor za javniot sektor na RM-precisten

IV. PLATA I NADOMESTOCI NA PLATA PLATA ^len 11 Rabotnikot ima pravo na plata, soglasno so zakon, kolektiven dogovor i dogovorot za vrabotuvawe..

Source:sadu.mk

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

KOLEKTIVEN DOGOVOR OP[TI ODREDBI - sonk.org.mk

Vrz osnova na ~len 203 od Zakonot za rabotni odnosi (,,Slu`ben vesnik na Republika Makedonija,, br. 62/2005 i 106/2008) i soglasno ~len 5 od Op{tiot kolektiven ....

Source:www.sonk.org.mk

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Dogovor za rabota - partner.com.mk

na primer, za no}na rabota, prekuvremena rabota i drugo). OSNOVNA PLATA NA RABOTNIKOT ^len 7 Rabotnikot ima pravo na osnovna plata koja ne mo`e da.

Source:www.partner.com.mk

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :