Zakon Za Rabotni Odnosi 2013

 Zakon Za Rabotni Odnosi 2013[Full DOWNLOAD]

zakon-za-rabotni-odnosi 15 - dit.gov.mk

37 ˆ )˜ ˜˜ ˚ ˝ ˚ ˚, ˜˝˜ ˜ '˝ % ˚ ˜ ˚˜˝ & ˚ ˙ 189 (1) ˇ ˇ ˜ г ˇ ˝ˇ ˇ ˘ ˛ ....

Source:dit.gov.mk

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Zakon za rabotnite odnosi-precisten Sl.vesnik 51-13

Бр .10-1104/3 9 април 2013 година Скопје ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ (Пречистен текст).

Source:www.sonk.org.mk

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

SOVETUVAWE - Рафајловски :: Дома

SOVETUVAWE ZA NAJNOVITE ZAKONSKI PROPISI SO PRAKTI^NI PRIMERI Dopolnitelni informacii na telefon: (02) 3088-900 ili na www.rafajlovski.com.mk e-mail: info@rafajlovski ....

Source:www.rafajlovski.com.mk

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Opst kolektiven dogovor za javniot sektor na RM-precisten

IV. PLATA I NADOMESTOCI NA PLATA PLATA ^len 11 Rabotnikot ima pravo na plata, soglasno so zakon, kolektiven dogovor i dogovorot za vrabotuvawe..

Source:sadu.mk

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ ...

превземено од www.pravo.org.mk 1 ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ (Пречистен текст) Службен весник на РМ ....

Source:www.mtsp.gov.mk

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :