Zakon Za Rabotni Odnosi 2013

 Zakon Za Rabotni Odnosi 2013[Full DOWNLOAD]

RABOTNI ODNOSI - Skopje

3 RABOTNI ODNOSI Komparativni sogleduvawa za vremetraeweto na rabotniot odnos i rabotnite sporovi Izbor na tekstovi od: 1. Survey on the implementation of the part ....

Source:www.fes.org.mk

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Zakon za rabotnite odnosi-precisten Sl.vesnik 51-13

Бр .10-1104/3 9 април 2013 година Скопје ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ (Пречистен текст).

Source:www.sonk.org.mk

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

KOLEKTIVEN DOGOVOR OP[TI ODREDBI

Vrz osnova na ~len 203 od Zakonot za rabotni odnosi (,,Slu`ben vesnik na Republika Makedonija,, br. 62/2005 i 106/2008) i soglasno ~len 5 od Op{tiot kolektiven ....

Source:www.sonk.org.mk

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Dogovor za rabota - partner.com.mk

OP[TI ODREDBI ^len 1 So ovoj dogovor se ureduvaat pravata, obvrskite i odgovornostite od rabotniot odnos me|u Agencija Partner i rabotnikot. Rabotnikot stapuva na ....

Source:www.partner.com.mk

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Z A K O N ZA ISPLATA NA PLATITE VO REPUBLIKA MAKEDONIJA

Agencija "Pro Agens" - Skopje 4 Rabotodava~ot utvrdenoto pravo na plata vo 2013 godina mo`e da go zgolemi za 5% zapo~nuvaj}i so isplatata za dekemvri ....

Source:www.proagens.mk

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :