9780021362998

ALFA UDŽBE NICI 20 21

20/21 UDŽBE NICI PLAN PODJELE DODATNIH NASTAVNIH ... DIDAKTIČKI KONKRETI Od dječjeg dlana do uma! Svi Alfini didaktički konkreti promišljeni su i posebno dizajnirani prema kurikularnim zahtjevima odgojno- ... › Samoljepljiva brojevna crta do 100 u mjerilu 1 : 1 s mjernim oznakama cm, dm i m s aktivnostima,

DNEVNE UPUTE ZA RAD UČENICIMA - trecamo.ba

UPUTE ZA UČENIKE: ,,Brojevna crta'' – ponavljanje - Putem e- mail pošte bit će vam dostavljen radni listić. Redni broj sata: 4 Nastavni predmet: UPUTE ZA UČENIKE: Odjel: 2.A-Mostar Redni broj sata: 1. Nastavni predmet: Engleski jezik UPUTE ZA UČENIKE: CHECKPOINT 5 A: Otvorite 74. stranicu u udžbeniku i uradite Checkpoint 5 – zadatke ...

PreraËunaj.

brojevna crta i uspore–ivanje brojeva do 100 11 zbrajanje i oduzimanje brojeva do 100 i svojstva zbrajanja 14 1. brojevi do 1000 20 tisu∆ica, »etveroznamenkasti broj 21 pisanje i »itanje brojeva do 1000 22 2. slovo kao znak za broj 25 3. uspore–ivanje brojeva do 1000 28 prikazivanje brpjeva do 1000 na brojevnoj crti 28 4.

OKVIRNI VREMENIK PISANIH RADOVA

3. Ispit znanja (Točka, Brojevi do 5, Uspoređivanje brojeva do 5, Brojevna crta, Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 5) (21.12.) 3. Ispit znanja (Članovi obitelji, Život u obitelji, Dom, Odgovorno ponašanje u domu) (20.12.) 1. ispit znanja (12.12.)

Matematika 1-4

Uspoređivanje brojeva do 10 Brojevna crta 1.2. Brojevi do 20 Brojevi do 20 Uspoređivanje brojeva do 20 1.3. Brojevi do 100 Brojevi do 100 Uspoređivanje brojeva do 100 1.4. Brojevi do 100 Brojevi do 1000 Uspoređivanje brojeva do 1000 . Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8 Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. ...

Du{an Mihailovi} • Marko Igwatovi}

Du{an Mihailovi} • Marko Igwatovi} RADNI LISTOVI ZA MATEMATIKU za prvi razred osnovne {kole Ilustracije Aleksandar Mihajlovi} • DRAGANI]• Beograd, 2006.

ŠKOLSKI KURIKULUM

matematičkim igrama, te različitim sredstvima (brojevna crta, društvene igre, memory...) uvježbavati računanje –pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 te geometrijskih sadržaja. Vremenik aktivnosti,programa i /ili projekta 1 sat tjedno, 35 sati godišnje, jedan tjedan dopunska nastava

2. ZAMISAO IZVEDBENOG PROGRAMA MATEMATIKE U PRVOM RAZREDU ...

Brojevi i brojke 11, 12, ..., 20. Brojevna crta. Obrada brojeva većih od 10 i ne većih od 20. Usvajanje prirodnog niza brojeva do 20. Obrada i usvajanje brojevne crte s brojevima do 20. Udžbenik: 68., 69., 70. i 71. str.; nastavni listići: L42 i L43. Igre: − tombole s brojevima do 20 − dremuckanja − na brojevnoj crti. 5 44. Znamenke.

skolazazivot.hr

Author: Vanja Created Date: 1/9/2020 4:15:17 AM

ŠKOLSKA GODINA

matematičkim igrama, te različitim sredstvima (brojevna crta, društvene igre, memory...) uvježbavati računanje –pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 te geometrijskih sadržaja. Vremenik aktivnosti,programa i /ili projekta 1 sat tjedno, 35 sati godišnje, jedan tjedan dopunska nastava

VREMENIK PISANIH PROVJERA ZA 2. POLUGODIŠTE – 1.B RAZRED ...

- Brojevna crta - Uspoređivanje brojeva do 10 - Pribrojnici – zbroj - Zamjena mjesta pribrojnika - Umanjenik, umanjitelj, razlika - Veza zbrajanja i oduzimanja - Zadaci zadani riječima OŽUJAK Brojevi od 11 do 20 - Uspoređivanje brojeva do 20 - Jedinice i desetice - Jednoznamenkasti i dvoznamenkasti brojevi - Redni brojevi Zbrajanje i ...

MATEMATIKA- PRVI NIVO- RAZRED I

• Brojevna prava i predstavljanje brojeva na njoj. • Pojam pisanja brojeva od 11-20. • brojevnih jednačina i Upoređivanje i ređanje brojeva do 20 i predstavljanje istih na brojevnoj pravi. • Sabiranje brojeva dopunjujući do 10. • Pojam brojeva, uređenost. oduzimanju. • •Oduzimanje kao radnja suprotna sabiranju.

Boško Jagodić ivan mrkonjić nada božičević MOJA MATEMATIKA 2

Ö brojeve do 20 Ö prikazIVANJE brojeva do 20 na brojevnoj crti Ö uspoređivanje brojeva do 20 Ö zbrajanje brojeva do 20 Ö zamjenu mjesta pribrojnika Ö oduzimanje brojeva do 20 ... Na crtežu je brojevna crta. Dovrši rečenice. Napiši u kvadratiće brojeve koji nedostaju.

PROGRAMSKI JEZIK PYTHON

Brojevna crta 0 50 100 150 200 DVOZNAMENKASTI BROJ 10 100 a>=10 and a<100 ROJ MANJI OD 100 ILI VEĆI OD 150 ... smanjuje do nule. ... Napišite program koji ispisuje sve brojeve od 0 do 20. Rješenje: Ako želimo odrediti od kojeg do kojeg broja želimo ispis, možemo

Stranica 1 od 1 III. osnovna škola, 05.05.2020.

Diktat riječi i rečenica (do slova B) 16.01.2020. 1 2:09 8 Petra Kovač 16 .02 ) Matematika (000108) Osnovna škola - redovni program 31.01.2020. Zbrajanje i oduzimanje do 5; Brojevna crta 16.01.2020. 12 :0653 Petra Kovač ( 23 .01 ) Priroda i društvo (000108) Osnovna škola - redovni program 04.02.2020.

OSNOVNI PODATCI

Učenici broje od 1 do 20. Na svaki četvrti broj pljesni rukama (4, 8, 12, 16 i 20). Na svaki drugi broj skoči u vis (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20). Učitelj ... teškoćama pripremljena je brojevna crta na listu papira ili aplikacija crte na ploči. Učenici isto tako imaju mogućnost koristiti drveni računar s kuglicama.

1. ISPIT ZNANJA GRUPA INICIJALNI ISPIT

ime i prezime: nadnevak: broj bodova: ocjena: 1. ispit znanja. inicijalni ispit. a. grupa. 1. opuni tablicu.p broj brojevna rijeČ

EDUKACIJA „Želimo se naučiti to teško matematiko” Želimo ...

‐ nemaju dovoljno vizualnih poticaja (najčešće se koriste brojevna crta i abacus, rijetko i domino koncept) ‐ veći problemi se uočavaju kod učenja zbrajanja preko 10 te oduzimanja (učenje brojeva do 20 i računske operacije) ‐ nerazumijevanje što znači svaka računska operacija ...

Cjelovitim pristupom poučavanju i s polazištima za učenje ...

brojevna crta 36 geometrijska tijela 40 plohe 44 crte 48 geometrijski likovi 53 toČka i spajanje toČaka 58 zbrajanje i oduzimanje brojeva 62 nula 68 brojevi 6 i 7 72 brojevi 8 i 9 77 broj 10 82 redni brojevi do 10 86 pribrojnici i zbroj 91 zamjena mjesta pribrojnika 93 umanjenik, umanjitelj, razlika 96 veza zbrajanja i oduzimanja 100

1. razred

Brojevi od 1 do 5; Uspoređivanje brojeva do 5; Brojevna crta; Z br ajn ei oduzm v 5 15.09.2018. 20 :16 5 Magdalena Filipović ( 1 .092 8) Hrvatski jezik (000108) Osnovna škola - redovni program 18.12.2018. PČIP: Velika i mala tiskana slova (nakon obrade velikog i malog ti sk an og l v Ž,ž) 15.09.2018. 20 :135 Magdalena Filipović ( 15 .092 8)

Stranica 1 od 1 III. osnovna škola, 05.05.2020.

31.01.2020. Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 5; Broj 0; Brojevna crta 08.01.2020. 0 7:3 5 Štefanija Mustač ( 08 .1 2 ) Priroda i društvo (000108) Osnovna škola - redovni program 06.02.2020. Moja prava i moja obitelj; Istražujem zimu 20.01.2020. 08 :37 4 Štefanija Mustač ( 28 .01 ) Hrvatski jezik (000108) Osnovna škola - redovni program ...

NAČINI PRILAGOĐAVANJA ZA UČENIKE S POSEBNIM ODGOJNO ...

par odgovora, ograničiti sadržaj na ključne pojmove, kalkulator, brojevna crta, teške riječi zamijeniti lakšima ad. 6. prilagođava se u kojoj je mjeri učenik aktivno uključen u zadatak – voditelj kviza, postavlja pripremljena pitanja, provjerava odgovore, pomaže učenicima

Vremenik pisanih provjera u prvom polugodištu šk. god ...

20.10 Razumijevanje pročitanog teksta 27.10 Otvornici,zatvornici,slog;Rastavljanje riječi na kraju retka 27.11 Stvaralačko pisanje 03.12 Razumijevanje pročitanog 10.12 Matematika Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20-diktat 30.09 Brojevi do 100,Čitanje i pisanje ostalih brojeva do 100,Redni brojevi do 100,Rimske brojke do 12 21.10

RAZRED - os-jasenovac.skole.hr

Engleski jezik I 20.10.2017. Progress test 1 Priroda i društvo 24.10.2017. Jesen Hrvatski jezik 26.10.2017. ... Zbrajanje i oduzimanje brojeva, brojevna crta Priroda i društvo 21.11.2017. Promet Hrvatski jezik 22.11.2017. Diktat Hrvatski jezik 24.11.2017. Medijska kultura Hrvatski jezik 29.11.2017. Sastavljanje rečenica od zadanog niza ...

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA U PRODUŽENOM BORAVKU

Nakon redovite prijepodnevne nastave organizira se produženi boravak u školi za učenike od prvog do trećeg razreda osnovne škole. Radno vrijeme i organizacija rada u školi mogu biti fleksibilni. Boravak i rad prema takvom obliku organizira se od 11:30 sati ujutro do 16:30 sati poslije podne (dežurstvo po potrebi i nakon 16:30 sati ...

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA U PRODUŽENOM BORAVKU

Nakon redovite prijepodnevne nastave organizira se produženi boravak u školi za učenike od prvog do trećeg razreda osnovne škole. ... od 1 do 20, jednako, nejednako, manji-veći, uspoređivanje brojeva, računska broj 0, brojevna crta, brojevni niz, pribrojnici, zbroj, zamjena mjesta pribrojnika, umanjenik, umanjitelj, razlika,veza ...

5. listopada 2020. od 09:00 do 11 :30

U testnim primjerima vrijednim dodatnih 20% (6) bodova, :r i :c de biti jednaki 0. ... b kojem se baza ne crta, ved su vrhovi uz nju spojeni s težištem trokuta. Težište svake od strelica se ... na kvadratno polje čija je brojevna oznaka veda od brojevne oznake kvadrata na kojem se trenutno nalazi.

TEMATSKO PLANIRANJE GRADIVA PO MJESECIMA

brojevima do 20 1 19. Redni brojevi - glavni broj, redni broj - razlikovati glavni i redni broj - zapisivati i čitati redne brojeve do 20 1 1 20. Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 - zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 - ovladati postupkom zbrajanja i oduzimanja brojeva do 20 2 11 1 UKUPNO 3 14 1 TRAVANJ 12 sati NASTAVNA TEMA

Download Acer X1160z Projector Manual PDF

world 1975 1995, basic genetics mendel meiosis answer key, brojevna crta do 20, solutions of lab manual of sst of class 10th published by hitaishi publishers pvt ltd, sweetness the courage and heart of walter payton, prentice halls federal taxation 2012 solutions manual free, the art of

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA PRODUŽENI BORAVAK

znamenke i i brojevi od 1 do 20 jednako, nejednako, manji-veći, usporeĎivanje brojeva računska radnja, zbrajanje i oduzimanje brojeva, broj 0, brojevna crta, brojevni niz pribrojnici, zbroj, zamjena mjesta pribrojnika umanjenik, umanjitelj, razlika veza zbrajanja i oduzimanja

VII - University of Belgrade

Uspravna crta | se qita ,,takvih da” ili ,,sa svojstvom”. Na primer: D = {x|3 < x < 13} Definicija 2. Skup koji nema elemenata naziva se prazan skup i oznaqava sim-bolom ∅. Prazan skup oznaqavamo sa ∅, a ne sa {∅}. Postoje razni grafiqki naqini predstavƩaƬa skupova, pri qemu je bitno da se na jasan naqin izdvoje elementi skupa.

07 - CARNetov Portal za škole

brojeva do 5 09.11 4. pisana zadaća-Brojevna crta,zbrajanje i oduzimanje brojeva od 1 do 5-zadaća nije pisana jer nije dovoljno uvježbano gradivo.-ostvareno 14.12.2018. 11.12 Zbrajanje i oduzimanje u skupu brojeva do 10 13.02 Veza zbrajanja i oduzimanja 04.03 Brojevi do 20,uspoređivanje,jedinice i desetice,jednoznamenkasti i dvoznamenkasti ...

27.02 08 - os-vnazora-pazin.skole.hr

do 5 09.11 4.Pisana provjera - Brojevna crta, zbrajanje i oduzimanje brojeva od 1 do 5 11.12 5.Pisana provjera - Zbrajanje i oduzimanje u skupu brojeva do 10 13.02 6.Pisana provjera - Veza zbrajanja i oduzimanja 04.03 7.Pisana provjera - Brojevi do 20, uspoređivanje, jedinice i desetice, jenoznamenkasti i dvoznamenkasti brojevi, redni brojevi ...

MATEMATIKA - 1. RAZRED

TEME : 7. BROJEVI OD 1 DO 5, 8.USPORE ĐIVANJE BROJEVA DO 5, 12. BROJEVNA CRTA, 11. BROJ 0 13. BROJEVI OD 6 DO 10 IZVRSNO - broji brzo, to čno, zadanim korakom, razumije nastajanje brojevnog niza, prikazuje brojeve na brojevnoj crti, koristi se prirodnim brojevima i nulom u opisivanju i odre đivanju koli čine, odre đuje i zapisuje

VREMENIK PISANIH PROVJERA

12. prosinca-Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 5; broj 0; brojevna crta PRIRODA I DRUŠTVO 17. listopada-Škola 7. studenog-Jesen 5. prosinca-Obitelj i dom . Author: emily Created Date: 9/20/2018 11:17:27 PM ...

2017./18.

Osnovna škola Petra Berislavića Trogir 1 Osnovna škola Petar Berislavić Trogir Klasa: 003-05/17-01-3 Urbroj: 2184-19/17-01-3 U Trogiru, 5. listopada 2017.g.

OKVIRNI VREMENIK PISANIH PROVJERA ZNANJA

MAT Zbrajanje i oduzimanje brojeva od 1 do 5 Broj 0; Brojevna crta PID 5.-9.12. 19. - 23. 12 Obitelj i dom Naše mjesto EJ VJ Razrednica: Gordana Juršid. ... Hrvatski jezik 5. do 9. 12. 2016. 16. do 20.12. 2016. RPT O čemu prosinac priča 4. ispit znanja: pridjevi Matematika 19. do 20.12. 2016. Kut, trokut, opseg trokuta

Predmet Bilješka Datum

Matematika 4.ISPIT:Zbrajajanje i oduzimanje brojeva od 1-5, Broj 0,Brojevna crta 12.12.2017. Priroda i društvo 2.ISPIT:Dom,Odgovorno ponašanje u domu 14.12.2017. Hrvatski jezik Pisana provjera znanja iz književnosti:Pas Tobi 19.01.2018. Priroda i društvo 3.ispit znanja Godišnja doba: Zima 25.01.2018. Matematika

Nastavni predmet Smjer Datum Matematika 08.11.2018. 09.11 ...

Brojevi od 1 do 5. Uspoređivanje brojeva do 5 Ponašanje učenika/učenice u prometu Diktat - rečenice Zbrajanje i oduzimanje brojeva od 1 do 5. Broj 0. Brojevna crta Snalaženje u vremenu Diktat - riječi i rečenice

DODATNA NASTAVA I do IV. r. - CARNetov Portal za škole

-brojevna riječ(pisanje) GLAZBENA KULTURA:-brojalice-pjesmice TZK:-vježbe oblikovanja Razumjeti nastajanje niza brojeva do 10. Zapisivati i čitati brojeve do 10. Brojiti od 1 do 10 i od 10 do 1. Zbrajati i oduzimati i uspoređivati u skupu brojeva do 10. Rješavati zadatke u kojima je 0 rezultat ili jedan od članova u računskoj radnji.

Revue Technique Automobile Renault 4 Tl Et Gtl

revue technique automobile renault 4 tl et gtl Jan 09, 2021 Posted By Kyotaro Nishimura Media TEXT ID a466be3a Online PDF Ebook Epub Library from itwikiemersonedu on january 9 2021 by guest read online revue technique automobile renault 4 tl et gtl right here we have countless book revue technique automobile

Revue Technique Auto Le Renault Espace 4

Revue technique automobile Renault :18 :+dix-huit+ TS et :18 :+dix-huit+ GTS Renault 17 TL, 17 GTL, 17 TS et 17 Gordini Bibliographie de la France Bibliographie de la France Les pannes Renault 5 LS, 5 TS et 5 GTL, 5 Automatic 1300, Monte-Carlo, 5 Le Car ...

Revue Technique Automobile Volkswagen Passat De Mars 1988 ...

revue technique automobile volkswagen passat de mars 1988 juillet 1996 Jan 10, 2021 Posted By Mickey Spillane Media TEXT ID a700fb9e Online PDF Ebook Epub Library karl may ltd text id 270e86db online pdf ebook epub library produits neufs et doccasion pleins darticles en livraison gratuite avec nos revues ou methodes en ligne vous

Revue Technique Automobile Renault 19 Moteurs Diesel Et ...

revue technique automobile renault 19 moteurs diesel et turbo diesel Jan 10, 2021 Posted By Karl May Public Library TEXT ID a6869a32 Online PDF Ebook Epub Library text id a6869a32 online pdf ebook epub library successful as la renault 19 a ete revue technique automobile renault 19 moteurs diesel et turbo diesel by stephen revue

Revue Technique Automobile Peugeot 306 Diesel Moteurs ...

revue technique automobile peugeot 306 diesel moteurs diesel atmo et turbo Jan 09, 2021 Posted By Mickey Spillane Library TEXT ID f74fb8ce Online PDF Ebook Epub Library this revue technique automobile peugeot 306 diesel moteurs diesel atmo et free reading revue technique automobile peugeot 306 diesel moteurs diesel atmo et turbo

Revue Technique Automobile Gratuite - Cloud Peak Energy

revue-technique-automobile-gratuite 1/1 PDF Drive - Search and download PDF files for free. Revue Technique Automobile Gratuite Kindle File Format Revue Technique Automobile Gratuite Right here, we have countless book Revue Technique Automobile Gratuite and collections to check out. We additionally offer variant types and

Revue Technique Automobile 6201 Renault Clio Ii Es 12 14 ...

revue technique automobile 6201 renault clio ii es 12 14 16 dep 0398 Jan 10, 2021 Posted By William Shakespeare Ltd TEXT ID c681f9a8 Online PDF Ebook Epub Library renault clio retrouvez ci dessous toutes les revues techniques automobile rta ou tous les manuels de reparation au format papier en neuf en occasion ou en pdf et toutes les

Revue Technique Peugeot 405 Diesel - Heroku

revue technique automobile n° 500.3 peugeot 405 diesel et turbo diesel / gld / grd / GRD TURBO / SRD TURBO. de E.T.A.I. | 1 janvier 1993.. Consultez les fiches techniques Peugeot 405 par année et retrouvez