Baze De Date

Ministerul Educa ?iei Na ?ionale

Ministerul Educa ?iei Na ?ionale

Interogari simple SQL-DDL. Laborator 6 Interog?ri simple SQL-DML. Laborator 7 Interog?ri din mai multe tabele. Laborator 8 Subinterog?ri simple ?i corelate în SQL. Laborator 9 Conectarea la DB2 utilizând Java. Laborator 10 Construirea de aplicatii Java pentru baze de date DB2. Laborator 11 Tranzac?ii ?i accesul concurent la date ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Baze de date – Introducere în SQL - ub

Baze de date – Introducere în SQL - ub

Baze de date – Introducere în SQL – instructor Varlan Simona 1 Interogarea Bazelor de Date Procesul de interogare a bazelor de date înseamn? reg?sirea unui subset de date dup? un

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Pyetje Përgjigje - kkk.gov.al

Pyetje Përgjigje - kkk.gov.al

Pyetje A mundet që shoqëria, e cila zhvillon aktivitetin në Shqipëri, mëma e së cilës është e regjistruar në bursë zyrtare të letrave me vlerë jashtë vendit, të mund të përdorë SNK? Përgjigja Në bazë të Ligjit nr.9228, datë 29.04.2004 “ Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” i ndryshuar, neni 4, pika 3/a e tij, shoqëritë tregtare të kuotuara në tregjet e ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
CURRICULUM

CURRICULUM

- psihotest MTEO computerizat (test psihologic alternativ, bazat pe determinarea unui pattern, legat de profilurile medicinii traditionale extrem orientale) - baze de date computerizate pentru pacientii tratati la I(MCA cu metodele medicinii complementare -sisteme de laserterapie si electroterapie multiprotocol computerizate

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Curriculum vitae Europass - unitbv.ro

Curriculum vitae Europass - unitbv.ro

Pagina 3/3 - Curriculum vitae al Andreescu Alexandru Bogdan 12.10.2015 Competen?e ?i aptitudini tehnice Cunosc problemele care apar in productia industriala datorita functiilor pe care le-am detinut in acest domeniu. Am cunostinte in domeniile: Utilaje si echipamente pentru sudare, Baze de date in ingineria

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass

Andreescu Alexandru Bogdan Competen?e ?i aptitudini tehnice Cunosc problemele care apar in productia industriala datorita functiilor pe care le-am detinut in acest domeniu. Am cunostinte in domeniile: Utilaje si echipamente pentru sudare, Baze de date in ingineria

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI - AMF

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI - AMF

17. “Ligji për shoqëritë tregtare” është ligji nr.9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”. 18. “Mbajtës kuotash” është çdo person fizik apo juridik, i cili ka marrë në zotërim kuota në një fond investimi, në bazë të dispozitave të këtij ligji. 19. “Ofertë private” është emetimi i ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
ENTI RREGULLATOR I SEKTORIT TË FURNIZIMIT ME UJË DHE ...

ENTI RREGULLATOR I SEKTORIT TË FURNIZIMIT ME UJË DHE ...

(ligji nr. 9902); d) Kërkesave të VKM nr. 63, veçanërisht në lidhje me organizimin e njësive të shërbimit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve si shoqëri aksionare sipas sistemit me një nivel administrimi dhe funksionimit në bazë të ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare.” 6. ERRU, në ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BAZE DE DATE - runceanu.ro

BAZE DE DATE - runceanu.ro

de date se poate proceda în dou? moduri: a) Se creaz? baza de date cu ajutorul unei aplica?ii de tip server de baze de date ?i se scriu apoi aplica?iile care acceseaz? baza de date într-un limbaj care posed? func?iile necesare acces?rii server-ului (frecvent se folosesc limbajele C++, Java, C# sau Visual Basic)

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Administrator Baze de Date - anc.edu.ro

Administrator Baze de Date - anc.edu.ro

date; stabile?te valorile parametrilor bazei de date ?i creaz? baza de date, ?inînd cont de tipul de prelucr?ri asupra datelor ?i de performan?e). 4. Stabilirea strategiei de asigurare a integrit??ii bazei de date (execu?ia de copii, de backup ?i refacere a bazei de date în caz de deteriorare a ei) 5. Administrarea performan?elor ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Tematica BAZE DE DATE - Avestis International SRL

Tematica BAZE DE DATE - Avestis International SRL

subrapoartelor, crearea de campuri calculate intr-un raport) 12. Posibilitati de automatizare a lucrului in baza de date Access (macrocomenzi si module) 13. Limbajul SQL - Interogarea ?i actualizarea bazelor de date Bibliografie: 1. Florescu, Vasile ; Nastase, Pavel ; Berbec, Florentina - Baze de date : fundamente teoretice

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BAZE DE DATE SI PRELUCRARI STATISTICE CU PROGRAMUL EPI INFO

BAZE DE DATE SI PRELUCRARI STATISTICE CU PROGRAMUL EPI INFO

Asa cum am mai precizat, pentru a crea o baza de date in Epi Info, primul pas este acela de a descrie structura acesteia. Aceasta etapa este similara stabilirii unei machete (=chestionarul) pentru inregistrarile viitoarei baze de date, in care datele vor fi introduse cu programul ENTER (pasul urmator).

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Baze de date - Lucrare de laborator 3

Baze de date - Lucrare de laborator 3

interiorul unei faze) sunt, în general, frecvente în cursul proiectarii unei baze de date. Înainte de a se proiecta efectiv o baza de date, este necesar sa se cunoasca ce rezultate se asteapta utilizatorii potentiali sa obtina de la baza de date respectiva si ce informatii primare sunt disponibile pentru aceasta. De asemenea, este necesar sa ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Subiecte baze de date licenta informatica 4 ani

Subiecte baze de date licenta informatica 4 ani

____ 30. Pentru ca baza de date distribuita sa fie usor prelucrabila, prin sistemul distribuit se pun la dispozitia acesteia o serie de independente. Una dintre acestea este independenta fragmentarii. Fragmentarea poate fi: orizontala (fragmentele au

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Baze de date ACCESS

Baze de date ACCESS

modului de lucru cu baze de date Access, vom crea baza de date a unui Salon de Automobile, care se axeaz? pe activitatea de vînz?ri automobile. Salonul are mai multe sucursale în diferite ora?e ale ??rii. Baza de date Auto_Salon include urm?toarele tabele: Sucursala, Automobil, Client, Vînz?ri, Vînz?tor_consultant.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
dartiraneqark.edu.al

dartiraneqark.edu.al

arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, dhe nenit 7 të ligjit nr. 15/2017, datë 16.2.2017 "Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë", U R ËROJMË: 1. Struktura e vitit shkollor 2018 — 2019 të jetë si më poshtë: 1.1. Në arsimin bazë a. Mësim

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
shkolla-barbullush.weebly.com

shkolla-barbullush.weebly.com

VITIN SHKOLLOR 2013 - 2014 SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR Në mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të ligjit nr. 69/2012, datë 21.06.2012 "Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë" , KREU 1 STRUKTURA E VITIT SHKOLLOR 2013 - 2014 Festa 7 ditë 1. ARSIMI BAZË: Klasa I-IX

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Catedra de Ingineria Calculatoarelor ?i Comunica?iilor ...

Catedra de Ingineria Calculatoarelor ?i Comunica?iilor ...

11. Ken Henderson The Guru's Guide to Transact-SQL Addison-W esley,2000 12. Thomas Connolly, Carolyn Begg, Anne Strachan, Baze de Date Teora, 2001 13. Ken Henderson Proceduri stocate in SQL Server, X M L, HTM L Teora.2003. 14. Ionescu Augustin-Iulian Ghid pentru lucr?ri de laborator la baze de date; Introducere in T-SQL

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Business Intelligence Cursul 6

Business Intelligence Cursul 6

Solutii agile de business intelligence 3. Baze de date orientate pe coloane in contextul Big data. Modelul de date asociativ Este modelul de date utilizat de instrumentulQlikView Acest model nu face distinctieintre atributele-fapte si atributele-dimensiuni Cuvantul “asociativ” pune accent pe modul in care sunt legate seturile de date intre ele Modelul este construit in jurul conceptului de ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Business Intelligence Cursul 6 - sinf.ase.ro

Business Intelligence Cursul 6 - sinf.ase.ro

Solutii agile de business intelligence 3. Baze de date orientate pe coloane in contextul Big data . Modelul de date asociativ Este modelul de date utilizat de instrumentul QlikView Acest model nu face distinctie intre atributele-fapte si atributele- dimensiuni Cuvantul ³asociativ ´ pune accent pe modul in care sunt legate seturile de date intre ele Modelul este construit in jurul conceptului ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Examenul de Atestat Profesional Informatic? – Subiecte ...

Examenul de Atestat Profesional Informatic? – Subiecte ...

Examenul de Atestat Profesional Informatic? – Subiecte propuse Gestiune Baze de Date (varianta MySQL) • Informa?ii preliminare rezolv?rii fiec?rui subiect: Se d? un backup al bazei de date MySQL numit 'atestat.sql' . Baza de date con?ine o tabel?

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
SUBIECTE PENTRU ATESTAT INFORMATICA BAZE DE DATE BD 1. BD ...

SUBIECTE PENTRU ATESTAT INFORMATICA BAZE DE DATE BD 1. BD ...

I.S.J. Ialomita Subiecte Atestat Informatica 2012 1/12 SUBIECTE PENTRU ATESTAT INFORMATICA BAZE DE DATE BD 1. Se considera doua entitati: CURSA cu atributele cod, destinatie, data, avion, nr. locuri si

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Probleme Atestat Informatic? 2014-2015 Subiecte BAZE DE ...

Probleme Atestat Informatic? 2014-2015 Subiecte BAZE DE ...

Probleme Atestat Informatic? 2014-2015 Subiecte BAZE DE DATE ISJ Gala?i SUBIECTE BAZE DE DATE An ?colar 2014-2015 Subiectul nr 1 Se consider? baza de date UNITATE ?COLAR? ce con?ine urm?toarele tabele: CLASE (codcls number(3), nume varchar2(4), sala number(3), etaj number(1), profil varchar2(6), diriginte number(3))

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BAZE DE DATE – MICROSOFT ACCESS 2010

BAZE DE DATE – MICROSOFT ACCESS 2010

1 BAZE DE DATE – MICROSOFT ACCESS 2010 Ce este o baz? de date Intr-o defini?ie, pe în?elesul tuturor, vom în?elege printr-o baz? de date o colec?ie de informa?ii ce descrie mai multe subiecte similare. Exemplul cel mai apropiat de activitatea medical? este baza de date alc?tuit? din foile de observa?ie ce

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
www.vet.al

www.vet.al

Lëndët e kulturës së përgjithshme do të zhvillohen me programet e sistemit me kohë të plotë. Në bazë të udhëzimit të MASH, nr. 35, datë 31.082011, module të detyruara të praktikës profesionale 6 orë në javë, do zhvillohen vetëm nga nxënësit që nuk janë të punësuar në profesionin përkatës.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Baze de date MongoDB - docshare01.docshare.tips

Baze de date MongoDB - docshare01.docshare.tips

MongoHub ­ o aplicatie nativa Mac OS X pentru managementul MongoDB Opricot ­ un shell MongoDB bazat pe browser scris in PHP 5. Licenta si suport MongoDB este disponibil gratuit sub licenta publica GNU Affero. Driverele de limba sunt disponibile sub o licenta Apache. 6. Probleme de timp Obiectele din MongoDB au asignate un ObjectID, ce incorporeaza o reprezentare pe 32 de 10. biti a timpului ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
L I G J Nr.8560, datë 22.12.1999 PËR PROCEDURAT TATIMORE ...

L I G J Nr.8560, datë 22.12.1999 PËR PROCEDURAT TATIMORE ...

Ky ligj përcakton parimet bazë të organizimit dhe të funksionimit të sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë, të procedurave të vendosjes, të ndryshimit dhe të heqjes së tatimeve e taksave kombëtare e vendore, të përcaktimit të statusit juridik të tatimpaguesve, të

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Teme Lucrari de Licenta Informatica 2018 - mateinfo.unitbv.ro

Teme Lucrari de Licenta Informatica 2018 - mateinfo.unitbv.ro

Teme Lucrari de Licenta Informatica 2018 Prof. univ. dr. Dorin BOCU 1. Automatizarea fluxurilor informa?ionale ale unei locuin?e. O solu?ie OCP folosind tehnologii free&open. 2. Sistem soft pentru asistarea înv???rii unui limbaj de programare. 3. Tutorial Netbeans pentru realizarea aplica?ilor cu baze de date. Conf. univ. dr. Adrian ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Scanned Image - kk-arkiva.rks-gov.net

Scanned Image - kk-arkiva.rks-gov.net

KOMUNA E GJAKOVËS OPŠTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA Drejtoria munale e Arsimit Datë 16/09/2016 Gjakovë Në bazë të nenit 5 të Ligjit Nr.03/L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, nenit 20 të Ligjit për Arsimin Parauniversitar, nenit 11 dhe 18 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO ...

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO ...

KOMUNA E GJAKOVËS OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore Nr. 01-111/01-22575 Datë: 13.06.2019 Gjakovë Në bazë të nenit 11 dhe 18 të Ligjit numër 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregullores numër 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, nenit 4 dhe 5 të Rregullores numër 21/2012 për ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]