Het Thaise Schrift Les 1 10 Jaar Thailandblog-PDF Free Download

Het Thaise schrift les 1 10 jaar Thailandblog

2020 | 30 views | 38 Pages | 1.05 MB

Het Thaise schrift. Versie 1.2 - Rob V. 4 Lukte het schrijven van de eerste paar letters een beetje? De meester zit hem in herhaling. Schrijf de letters en woorden een tiental keren op en dan zal je ze niet meer vergeten.Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V
m ai hk Lijkt een beetje op een 1
m ai thoo Lijkt een beetje op een sierlijke 2
Op deze lastige toonregels komen we later nog terug Voor nu kun je voor de juiste uitspraak
naar de Nederlandse fonetiek kijken Zie deze tabel
Toon Fonetiek Voorbeeld
Midden geen nee normaal
Laag n e met zware stem
Dalend n e roepent
Hoog n e beklemtonend
Stijgend v n e vragent
Je eerste letters en woordjes
Laten we beginnen met een paar eerste letters en woordjes Pak pen en papier en schrijf
1 De Thaise letter M en AA als in het Nederlandse paard of graag
Woord Uitspraak Toon Betekenis
maa midden komen
m a hoog paard
m a stijgend hond
NB de v r de en het toonteken boven de staan er dus voor de uitspraak toon Daar
komen we in latere lessen nog op terug
Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V
Is het je gelukt deze drie woorden te schrijven Probeer ze dan nu hardop uit te spreken De
juiste uitspraak lukt natuurlijk beter door te luisteren en hardop na te zeggen Laten we kijken
naar deze korte les van Learn Thai with Mod
https www youtube com watch v naLui46T15A
2 De Thaise letter N
naa m rijstveld
n a h oom tante jongere
broer zus moeder
n a d gezicht seizoen
v r pagina
n a s dik zwaar van
In deze video van Learn Thai Podcast kun je de verschillende woorden met naa horen
https www youtube com watch v aB4tOwf2Sc
3 De Thaise letter A als in het Nederlandse na of pa
n h een verzachtend
beleefdheidswoordje
op het einde van een
k l inschatten raden
r an h winkel Bijvoorbeeld
in het Thaise woord
voor restaurant
Zeg tegen iemand die Thais spreekt dat de hond of het paard komt
m a maa paard komt het paard komt
m a maa hond komt de hond komt
Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V
Lukte het schrijven van de eerste paar letters een beetje De meester zit hem in herhaling
Schrijf de letters en woorden een tiental keren op en dan zal je ze niet meer vergeten Zo
ook met de tonen in het begin zal je vast moeite hebben met het horen en uitspreken maar
je zult merken dat met de nodige herhaling je ook hier handigheid in krijgt
In de komende blogs zal ik telkens enkele nieuwe tekens introduceren Ik hoop dat dit enkele
lezers op weg help of tenminste enthousiast maakt om met de Thaise taal aan de slag te
gaan Deze blogs zijn natuurlijk geen vervanging voor een lesboek en docent Wil je er echt
werk aan maken dan zul je in de boeken moeten duiken en of een docent moeten zoeken
Aanbevolen materialen
1 Het boek de Thaise taal gedrukt of als Ebook en de downloadbare korte overzichten
door Ronald Sch tte handig grammaticaal naslag werk met Nederlandse uitspraak Ook is
er een downloadbaar Oefenboek PDF om het schrift te leren schrijven en lezen Zie
http slapsystems nl
2 Het leerboek Thai for beginners door Benjawan Poomsan Becker Enig nadeel gericht op
de Engelstaligen Zo wordt de als a geschreven en de u uu klank die het Nederlands en
Thais wel kennen kent men in het Engels niet
3 Learn Thai with Mod videos
https www youtube com channel UCxf3zYDZw9NjUllgsCGyBmg
4 Video voor het oefenen van het Thaise alfabet Learn Thai 101
https youtu be pXV MzO4Acs
5 Woordenboeken zoals Nederlands Thais van Van Moergestel en het Thais Engels online
woordenboek www thai language com
Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V
Het Thaise schrift les 2
Voor wie regelmatig in Thailand verblijft of Thaise familie heeft is het handig om de Thaise
taal je enigszins eigen te maken Met genoeg motivatie kan praktisch iedereen van elke
leeftijd de taal leren Ik heb zelf cht geen taalknobbel maar kan nu na ongeveer een jaar
toch basaal Thais In de volgende lessen een korte introductie met de veel gebruikte
karakters woorden en klankenVandaag les 2
De meeste medeklinkers lijken op de Nederlandse uitspraak Echter kent het Thais voor de
letters k t en p een verschil Deze letters kunnen met of zonder aspiratie zijn Bij
geaspireerde klanken komt er een luchtstroom uit je mond bij ongeaspireerde klanken komt
er geen lucht uit je mond Dit kun je testen door een vlammetje papiertje of vinger vlak voor
je mond te houden en dan de letter K met of zonder luchtstroom uit te spreken Bij aspiratie
blaas je de vlam uit of het papier weg Je kunt dit ook alvast oefenen met de P en de T klank
Ook daar kent het Thais een geaspireerde en ongeaspireerde klank
De niet geaspireerde k p en t klank op het eind van het woord slikken de Thai in De
luchtstroom eindigt nog voordat de laatste letter volledig is afgemaakt Net zoals bij ons het
woord hup waar de p klank niet duidelijk hoorbaar is
Laten we meteen in nog wat letters duiken
k ongeaspireerd
kh geaspireerd
w soms klinker oewa
ie als in biet soms i
ie als in bieeerrr
Valkuilen bij de klinkers
De ie en de ie lijken en beetje op een hoedje of baret Deze komen dan ook bovenop
een medeklinker Zoals ik al in les 1 schreef is de Nederlandse fonetiek een benadering zo
Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V
klinkt de meestal als de Nederlandse ie biet niet Bij uitzondering klinkt hij als een i pit
zit De klinkt als een extra lange ie Zoals in bier maar dan nog een stuk langer
Overdrijf de lange klinkers dus maar met extra lange toon
Let op bij de w dit op een wandelstok gelijkend teken moet soms als oewa worden
uitgesproken Gelukkig is het meestal gewoon een w klank
1 Schrijf na en oefen met de uitspraak
Woord Uitspraak Toon Betekenis
kh aw s wit
kh aw d rijst
kh aw l nieuws
Laten we weer een video van Mod bekijken vanaf 6 50 om dit hardop te oefenen
https youtu be RDCbGo q37o t 410
2 Hou je van paardrijden kh e m a of paardenpoep kh e m a
kh e l rijden
kh e d poep
k e l hoeveel
mie m het hebben of
bezitten van iets ik
Let op Het is hier lastig te zien maar kh e rijden en k e hoeveel schrijf je in het
Thais met een ie en los daar boven staat een kort streepje de m ai ehk Zonder zo n
streepje had de toon respectievelijk een stijgendetoon khie en een middentoon kie
geweest Helaas zijn op de computer sommige Thaise tektsen zo klein dat het lastig te lezen
is Ik moet ook weleens het lettertype vergroten ctrl toets en je muiswiel gebruiken of ik
selecteer knip en plak de tekst in een Word tekstbestand waar je de letters ook groter kunt
w an s zoet
waaw m cool wauw
w aw h cool wauw
w aw d vlieger
Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V
kw a l m r hoeveelheid
khw a s rechts
kin m eten werkwoord
i m l vol voldaan van
km k loo m t l m h km
kk k loo kram l m m kg
Toelichting net zoals in het Nederlands geeft een punt achter een letter een afkorting aan
Zo is hierbij de afkorting voor k loo m t en de afkorting voor
k loo kram
Probeer nu zelf wat zinnetjes te maken zoals m a kin kh aw de hond eet
Aanbevolen materialen
1 Het boek de Thaise taal en downloadbare materialen van Ronald Sch tte Zie
http slapsystems nl
2 Het leerboek Thai for beginners door Benjawan Poomsan Becker
3 www thai language com
Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V
Het Thaise schrift les 3
Voor wie regelmatig in Thailand verblijft of Thaise familie heeft is het handig om de Thaise
taal je enigszins eigen te maken Met genoeg motivatie kan praktisch iedereen van elke
leeftijd de taal leren Ik heb zelf cht geen taalknobbel maar kan nu na ongeveer een jaar
toch basaal Thais In de volgende lessen een korte introductie met de veel gebruikte
karakters woorden en klanken Vandaag les 3
p ongeaspireerd
ai als in aai maar dan heel kort
oh soms ah
Zoals in les 1 al stond aangegeven kunnen klinkers ook v r een medeklinker komen De is
zo n teken dat dus v r de medeklinker komt maar n deze medeklinker wordt uitgesproken
We zien hier nog een bijzondere karakter de Dit is zowel een klinker als medeklinker
Aangezien klinkers altijd aan een medeklinker vastgeplakt moeten zitten gebruiken de Thai
de De i en de ie stonden in les 2 om deze reden dan ook boven de afgebeeld
1 Schrijf over en zeg hardop na
Woord Uitspraak Toon Betekenis
b an d huis thuis
b a l schouder
Let op Boven de R in bar zie je een nieuw teken klein rondje met een krulletje
rechtsboven Daardoor spreken we de R hier niet uit Daarover meer in de volgende les
paa m gooien
p a d tante
Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V
p a s vader Sino Thai
Let op bij het Chinees Thaise woord voor vader zie je een nieuw toonteken deze lijkt op
een klein teken Daarover meer in de volgende les
pai m gaan
m i d niet
m i h vraagwoordje aan
het eind van de zin
j ak d moeilijk
j ak l wensen willen
jaa m drugs medicijn
j a d grootmoeder van
vaders kant
jaaj m grootmoeder van
moeders kant
Laten we weer eens naar een leuke les van Mod kijken in het eerste deel van deze video
vertelt ze meer over het gebruiken van j ak
https www youtube com watch v Bf2I6iQCNhg
ewan d dik van lichaam
hk l naar buiten gaan
roh m wachten
kh h s verzoek woordje
kh hp l woord mbt
Let op Hier zien we dus een situatie waarin de w uitgesproken wordt als oewa Miscchien
valt je bij ewan en hk ook het gebruik van de staat op Omdat een klinker niet los
mag staan van een medeklinker staat zie je hier een extra staan Die schrijf je wel maar
spreek je dus niet uit
Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V
Aanbevolen materialen
1 Het boek de Thaise taal en downloadbare materialen van Ronald Sch tte Zie
http slapsystems nl
2 Het leerboek Thai for beginners door Benjawan Poomsan Becker
3 www thai language com
Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V
Het Thaise schrift les 4
Voor wie regelmatig in Thailand verblijft of Thaise familie heeft is het handig om de Thaise
taal je enigszins eigen te maken Met genoeg motivatie kan praktisch iedereen van elke
leeftijd de taal leren Ik heb zelf cht geen taalknobbel maar kan nu na ongeveer een jaar
toch basaal Thais In de volgende lessen een korte introductie met de veel gebruikte
karakters woorden en klanken Vandaag les 4
Enkele speciale tekens
Zoals je in eerdere lessen hebt kunnen zien zijn er nog enkele speciale tekens die boven een
medeklinker staan Deze zijn van invloed op de uitspraak Je ziet hier onder een teken
wat een beetje lijkt op een 3 die op zijn kant ligt Daarnaast die je een teken We
noemen ze m ai trie en m ai tj t ta waa Dit zijn twee weinig voorkomende toontekens die
aansluiten bij de m ai hk en m ai thoo uit les 1 Deze vier tekens komen uit het
Pali en zijn de getallen 1 2 3 en 4 Door een radicale wijziging van het toon systeem een
paar eeuwen geleden vertegenwoordigen deze tekens helaas niet langer een specifieke
toon Maak je niet ongerust het gebruik van deze tekens komt later wel Voor nu hoef je
alleen te onthouden dat ze iets met de toon doen
toonteken m ai ehk 1
toonteken m ai thoo 2
toonteken m ai trie 3
toonteken m ai tj t ta waa 4
verkortingsteken maakt de klank korter
stom teken maakt de klank stom
De andere twee tekens hier zijn het verkortingsteken en een teken die een stomme
klank aangeeft Het verkortingsteken lijkt een beetje op een snavel van een vogel of een
zaadcel die rechtsomkeert maakt Zoals de naam al zegt geeft dit teken aan dat de klinker
niet lang maar kort moet worden uitgesproken Het stomme teken lijkt een beetje op een
scheefgezakte zes of nul met een krulletje Het Thais kent ook leenwoorden uit o a het
Engels waarbij veelal de spelling in het Thais zo dicht mogelijk bij de originele spelling ligt
Maar omdat deze schrijfwijze een misleidende of onmogelijke uitspraak kan geven een
Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V
geschreven R op het eind zou in het Thais als een N worden uitgesproken gebruikt men dit
teken Je weet dan dat deze letter niet uitgesproken dient te worden
Verder met wat gewone letters
th geaspireerd
t ongeaspireerd
oe korte klank
oe lange klank
Woord Uitspraak Toon Betekenis
thohng m goud
th hng h buik
th h d pijp slang greppel
th e d bij te locatie
din m aarde grond
die m goed
d i d kunnen in staat zijn
taai m dood gaan
t ng d moeten
th ek h elke gehele
koe m ik plat intiem
doe m zien
Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V
r e h weten
j e l ergens zijn ik ben
Plaats m i voor een werkwoord om het negatief te maken m i r e ik weet
In de les hieronder gaat Mod in op het gebruik van j e
https www youtube com watch v 7gbdYfBFhpo
Aanbevolen materialen
1 Het boek de Thaise taal en downloadbare materialen van Ronald Sch tte Zie
http slapsystems nl
2 Het leerboek Thai for beginners door Benjawan Poomsan Becker
3 www thai language com
Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V
Het Thaise schrift les 5
Voor wie regelmatig in Thailand verblijft of Thaise familie heeft is het handig om de Thaise
taal je enigszins eigen te maken Met genoeg motivatie kan praktisch iedereen van elke
leeftijd de taal leren Ik heb zelf cht geen taalknobbel maar kan nu na ongeveer een jaar
toch basaal Thais In de volgende lessen een korte introductie met de veel gebruikte
karakters woorden en klanken Vandaag les 5
Lastige klanken
Net als bij ons kent het Thais de ng kank Wij kennen die alleen op het eind van een woord
honing koning Maar in het Thais kan een woord ook met deze klant beginnen Het is voor
ons lastig om de ng klank aan het begin van een woord uit te spreken Een aardige
oefening is om het woord bangerik heel langzaam uit te spreken in 3 lettergrepen ba nge
rik Door ba weg te laten heb je de juiste beginklank te pakken
Ook de Thaise ee klank blijf ik zelf lastig vinden die klinkt soms net als bij ons maar soms
lijkt hij meer weg te hebben van een eh klank Dat verschilt per woord dus is er maar 1
optie goed opletten en napapegaaien hoe een Thai een bepaald woord uitspreekt
ng zoals in ring
tj zoals in tjilpen
ee zoals in leen klinkt soms korter
ae zoals een geit doet
a zoals in pak
Let op de fonetiek blijft dus een benadering vooral bij klinkers is de exacte toonlengte lastig
weer te geven De lengte ook ook per woord iets verschillen
Woord Uitspraak Toon Betekenis
ngaan m werk
ng ai d makkelijk
ngoe m slang
t hng d moeten
Het Thaise schrift Versie 1 2 Rob V
Om de ng klank te oefenen gaan we weer eens kijiken naar Mod
https www youtube com watch v iPWgbNxDNIc
tj l geeft aan dat iets
gaat gebeuren in de
tj ak l vanaf zowel van tijd
als afstand
tjaan m bord om van te
tj e p l kus
tj p l pijn
kh et l grens district
eeng m zelf
th lee h m zee
l n d spelen
pen m is zijn ik ben een
tj t l zeven 7
k e l oud mens dier
k e w d drinkglas
kh e k l gast vreemdeling
kh eng s hard stijf sterk
m e d moeder
mae w m kat
kl p l terug terugkeren


Related Books

NAAR NEDERLAND

NAAR NEDERLAND

LES 1 Het getal, de getallen 9 LES 2 Het uur, de uren 13 LES 3 De kleur, de kleuren 17 LES 4 De mens, de mensen 21 LES 5 Mes, bel, kam, bal, kip, lip 24 LES 6 Kop, sok, mug, tas, pot, bus 34 LES 7 Voet, doel, riem, wiel, huis, duim 44 LES 8 Noot, zeep, geel, jaar, maan, vuur 55 LES 9 Vijf, geit, neus, ring, lach, schaar 66 LES 10 Vrouw, blauw, cent, schrift, bloed, gezicht 77 LES 11 Pil, sap ...

Continue Reading...
De beste tolk voor op reis THAI - BoekDB

De beste tolk voor op reis THAI - BoekDB

4.10 Liften 81 4.11 Inlichtingen 84 4.12 Openbaar vervoer 86 5 Overnachten 95 5.1 Accommodatie zoeken 95 5.2 Bij de receptie 96 5.3 Kamperen 97 5.4 Hotel/appartement/huisje 99 5.5 Klachten 104 5.6 Vertrek 105 6 Eropuit 107 6.1 Bezienswaardigheden 107 6.2 Sport en recreatie 110 6.3 Aan het water 111

Continue Reading...
Het Chinees en het Nederlands zijn eigenlijk hetzelfde

Het Chinees en het Nederlands zijn eigenlijk hetzelfde

ven. Toon 1 is hoog en blijft hoog – een beetje zoals som-mige mensen ter afsluiting van een gesprek het is in ‘Is goed’ zeggen (‘zingen’ is eigenlijk toepasselijker). Toon 2 is stijgend, alsof je een vraag stelt: ‘Ja? (Wat wou je zeg-Het Chinees Nederlands DEF2.indd 10 17-09-2009 15:01:15

Continue Reading...
www.mrtinbeweging.net

www.mrtinbeweging.net

'Ja,' zegtjuf Jeanette, 'inderdaad. Wij hebben 00k een schrijfhoek in de klas, met papier, potloden, stif- ten, letterstempels, LEGOØ letters en magneetlet- ters. En ik vind 00k dat er een schrijfhoek moet zijn in de kleuterklas. Maar is daar niet iets meer van te maken? En hoe zorg ik ervoor dat het échte kleuteractiviteiten blijven?' Verschillende deelaspecten Schrijven is een complexe ...

Continue Reading...
Goede vraag, goed antwoord: GVGA

Goede vraag, goed antwoord: GVGA

Marzel en het lot 10. Monniken en nonnen 11. De boeddistische schrift 12. Geschiedenis en ontwikkeling 13. Een boeddhist worden 14. Enkele uitspraken van Boeddha Hoofdstuk 1. Wat is het boeddhisme? VRAAG: Wat is het boeddhisme ? ANTWOORD: De naam van het boeddhisme komt van het woord “budhi” het geen 'wakker worden' betekent, zodoende kan het boeddhisme de filosofie van het ontwaken ...

Continue Reading...
2100 Series - Assa Abloy

2100 Series - Assa Abloy

Exit Only, No Trim/Exit Only, Blank Plate 620F 630F 02 Pull to Open (Dummy Trim) 214F 589F1,2 448F1,2 624F 629F2 449F1,2 625F 634F2 588F 1,2628F 03 Key Retracts Latchbolts (NL) 121NL 581F2 213F 621F 631F 217F 623F 632F2 441F2 627F2 05 Entrance by Thumbpiece (Key Locks/ Unlocks Thumbpiece) 633F 06 Key Unlocks Thumbpiece (Key Removable When Locked) 633F1 08 Entrance by Knob (Key Locks/Unlocks ...

Continue Reading...
Final Year Design Projects Of Mechanical Engineering

Final Year Design Projects Of Mechanical Engineering

Students with PDF, PPT and Seminar Reports. project ideas for mechanical engineering pdf Download Main Mini Projects for Free.View List of 2014-2015 Student Design Projects PDF. Our Mechanical Engineering Baja Car Team one 1.0 Nature, Scope and Aims of the Final Year Project The Part IV in Mechanical Engineering and Mechatronics provides an opportunity for students to work under supervision ...

Continue Reading...
Mechanical Engineering Students Design Project Report

Mechanical Engineering Students Design Project Report

Low cost mechanical mini project ideas for engineering students (currently trending) View mini projects for mechanical engineering: ... Top 8 Best Mechanical Engineering Projects For 2020 Download Free Mechanical Document & PPT 8) Power Generator Forearms Machine 7) Knock Sensing Auto Door 6) Pipe ... Design and Fabrication Of Coconut Dehusking Machine | Mechanical Project The coconut de ...

Continue Reading...
Projects For Mechanical Engineering Students

Projects For Mechanical Engineering Students

Read Free Projects For Mechanical Engineering Students Projects For Mechanical Engineering Students AI assisted data visualization Turn data into visualizations using Vysda AI engine Top 8 Best Mechanical Engineering Projects For 2020 Download Free Mechanical Document & PPT 8) Power Generator Forearms Machine 7) Knock Sensing Auto Door 6) Pipe ...

Continue Reading...
Recurso de Apelación en el Proceso Inmediato en la Primera ...

Recurso de Apelación en el Proceso Inmediato en la Primera ...

recurso de apelación en dos supuestos; Como primer supuesto tenemos cuando el acusado concurre a la audiencia que concluye con lectura de la sentencia; y segundo supuesto cuando el acusado no concurre a la audiencia de lectura. En el primer supuesto la normativa procesal penal indica que si se trata de una sentencia emitida en la audiencia única de enjuiciamiento del proceso inmediato; el ...

Continue Reading...