SESIUNE LICHIDARE PROGRAMAREA EXAMENELOR RESTANTE ANUL III ...-PDF Free Download

http://fmi.unibuc.ro/ro/pdf/2016/examene/EXAMENE_Matematica_si_Informatica_IF_anul_III_2015-2016_sesiunea_1-7septembrie2016.pdf

>>SESIUNE LICHIDARE PROGRAMAREA EXAMENELOR RESTANTE ANUL III ...-PDF Free Download Pdf [Fast DOWNLOAD]<<


Related Books

SESIUNE LICHIDARE PROGRAMAREA EXAMENELOR RESTANTE ANUL III ...

SESIUNE LICHIDARE PROGRAMAREA EXAMENELOR RESTANTE ANUL III ...

SESIUNE LICHIDARE PROGRAMAREA EXAMENELOR RESTANTE ANUL III 2015-2016 COMISII RESTANTE DIN ANUL I SEMESTRUL I Nr. crt. Disciplina Programul de studii Comisie Data /ora/sala examenului 1. Algebră I Informatică Prof. M. Iosif Prof. M. Vlădoiu Prof. D. Stamate 07.09.2016 Ora 9.00 Sala 10 2. Analiză I Matematică Matematici aplicate Prof. R.

Continue Reading...
PROGRAMAREA EXAMENELOR RESTANTE SESIUNE DE LICHIDARE

PROGRAMAREA EXAMENELOR RESTANTE SESIUNE DE LICHIDARE

PROGRAMAREA EXAMENELOR RESTANTE SESIUNE DE LICHIDARE AN II (2014-2015), MASTER ZI DOMENIUL: MATEMATIC Ă Nr. crt. DISCIPLINA PROGRAM DE STUDII COMISIE DATA EXAMENULUI 1. Algebr ă comutativ ă Anul I, sem. II Algebr ă M. Vl ădoiu T. Dumitrescu D. Stamate 09.09.2015 ora 9,00 sala 120 2. Topologie Anul I, sem. I Algebr ă L. Ornea M. Aprodu V ...

Continue Reading...
FSEGA - Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea ...

FSEGA - Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea ...

UNIVERSITATEA EXCEL ENTA FSEGA IJBB FSEGA Departamentul de Finante Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25-70

Continue Reading...
FSEGA - Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea ...

FSEGA - Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea ...

Programarea datelor pentru examenele de LICHIDARE (14 - 16 iunie 2016), entru anii terminali an Ill licen ä an Il masterat , zi, ID, FR Cadru didactic Bako Dana Ban Irina Bodea Gabriela Câlea Sorin C10banu Gheorghe Disciplina (nivel licenta) Tranzactii economice international (EAI, CIG, FB, Ml', IE, SPE) Tranzactii economice international (ID-EAI, MK) Tranzactii economice internationale ...

Continue Reading...
UNIVERSITATEA PETROL – GAZE

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE

3 Decizie sesiune iarna 2019-2020 (2) Programarea examenelor se face astfel încât să se utilizeze integral perioada prevăzută pentru sesiunea de examene. (3) Examenele se desfăşoară conform programării stabilite de decanat. (4) Susţinerea unui examen la o disciplină, în sesiunea de iarnă, cu o altă grupă a aceluiași an de studiu și a aceluiași program decât cea din care face ...

Continue Reading...
Acasa

Acasa

(I) Programarea examenelor se efectueazä pe grupe, de cätre decanate, la propunerea studentilor si cu avizul cadrelor didactice titulare ale disciplinelor la care se suslin examenele. Decizie sesiune iarna 2018-2019

Continue Reading...
UNIVERSITATEA PETROL – GAZE

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE

Art. 2. (1) Programarea examenelor în sesiunea de vară pentru toți anii de studiu, cu excepția anilor de finalizare, cu specificarea obligatorie a sălilor repartizate, se afişează la avizierele facultăţilor și DIDFR şi pe paginile web ale acestora până la data de 07.06.2019 (IME, IPG, TPP), respectiv 31.05.2019 (LS, ȘE).

Continue Reading...
REGULAMENTUL INTRODUCERE - geografie.ubbcluj.ro

REGULAMENTUL INTRODUCERE - geografie.ubbcluj.ro

cunoștința studenților cu cel puțin șase luni înainte de programarea primei zile de înscriere a primei sesiuni. Cea de-a doua sesiune este plasată fie în anul universitar curent, în luna septembrie, fie în luna februarie a anului universitar următor. 2. Pot susține, după caz, examen de licență/diplomă: a) absolvenții programelor de studii/specializărilor acreditate sau ...

Continue Reading...
UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ...

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ...

- fișă lichidare; - adeverință de la facultatea absolvită, din care să rezulte că absolventul îndeplinește condițiile pentru a se înscrie la examenul de licență; PROGRAMAREA PROBELOR: PROBA 1 ȘI PROBA 2 : 24.06.2015 ora 900 25.06.2015 ora 900 EXAMENUL DE LICENȚĂ SE SUSȚINE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII HYPERION. UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ...

Continue Reading...
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Cluj-Napoca

Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Cluj-Napoca

Cea de-a doua sesiune este plasatä în luna februarie a anului universitar urmätor. Pot sustine, dupä caz, examen de licentä/diplomä: absolventii programelor de studii/specializärilor acreditate sau autorizate sä functioneze provizoriu, existente, lichidate sau intrate în lichidare, care provin din Universitätile din

Continue Reading...
Programarea examenului de licenţă şi disertaţie pentru ...

Programarea examenului de licenţă şi disertaţie pentru ...

Programarea examenului de licenţă şi disertaţie pentru sesiunea iulie 2019 Înscrieri: 17-27.06.2019, între orele 9-15, secretariat, sala A13 Studii licenţă specializarea: Ecologie şi Protecţia Mediului specializarea: Biologie Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate -

Continue Reading...