CATALOGUL FONDULUI DOCUMENTAR EMINESCU-PDF Free Download

http://www.bibliotecabotosani.ro/user/doc/catalog/CatalogEminescu.pdf

>>CATALOGUL FONDULUI DOCUMENTAR EMINESCU-PDF Free Download Pdf [Fast DOWNLOAD]<<


Related Books

CATALOGUL FONDULUI DOCUMENTAR EMINESCU

CATALOGUL FONDULUI DOCUMENTAR EMINESCU

„negru” sau „galben-portocaliu”. Frazele noastre de mai sus sunt prilejuite de un fapt de cultur? de o importan?? neobi?nuit?: statornicirea, în, probabil, cel mai potrivit loc cu putin??, Biblioteca Jude?ean? Mihai Eminescu , Boto?ani, a unei dona?ii de excep?ie, a unui fond documentar Eminescu unic, oferit de un mare colec?ionar, de un împ?timit bibliofil – domnul ...

Continue Reading...
CATALOGUL FONDULUI DOCUMENTAR EMINESCU

CATALOGUL FONDULUI DOCUMENTAR EMINESCU

CATALOGUL FONDULUI DOCUMENTAR EMINESCU Donaţia ... a unei donaţii de excepţie, a unui fond documentar Eminescu unic, oferit de un mare colecţionar, de un împătimit bibliofil – domnul Ion C. Rogojanu. În ciuda frumuseţii acestui act de o inestimabilă valoare culturală şi intelectuală, colecţia (a cărei cealaltă valoare se apropie, probabil, de un miliard) are deja istoria ei ...

Continue Reading...
STRUCTURILE INFO-DOCUMENTARE: EVOLUŢIE ŞI PERSPECTIVE

STRUCTURILE INFO-DOCUMENTARE: EVOLUŢIE ŞI PERSPECTIVE

Acest mod de organizare a fondului documentar porneşte de la general la particular şi încearcă să sistematizeze toate subiectele previzibile din toate domeniile cunoaşterii umane. Principalele sisteme de clasificare de bibliotecă, ce au fost aplicate în biblioteci, sunt: Clasificarea Zecimală Universală (CZU), Clasificarea Zecimală Dewey, Clasificarea Bibliografică Bliss ...

Continue Reading...
FROM MANUSCRIPTS TO ETHNOGRAPHIC DOCUMENTS. ARCHIVING AS ...

FROM MANUSCRIPTS TO ETHNOGRAPHIC DOCUMENTS. ARCHIVING AS ...

2071. Din catalogul Fondului de Manuscrise Ion Mușlea rezultă că documentele arhivate au fost culese între 18858 și 1980. Materialele au fost arhivate între 1930 și 19979. Catalogul nu menționează anul în care s-a făcut arhivarea, însă indexarea unor

Continue Reading...
STUDII EMINESCOLOGICE 4 - BCU Iasi

STUDII EMINESCOLOGICE 4 - BCU Iasi

„Catalogul Fondului documentar Mihai Eminescu – vol. 1. Revista Amphytrion Bibliografia judeţului Botoşani vol. 1 Buletine metodice Afişe, pliante Bibliografii de recomandare Urmărind o continuă punere în valoare şi promovare a patrimoniului bibliotecii, desfăşurăm numeroase activităţi ce atrag publicul spre lectură, studiu dar şi petrecerea plăcută a timpului liber ...

Continue Reading...
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE A CENTRELOR DE ...

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE A CENTRELOR DE ...

fondului documentar, respectiv a bibliotecii şcolare. Art. 4. CDI este un centru de resurse pluridisciplinare care oferă elevilor, cadrelor didactice şi comunităŃii locale un spaŃiu de formare, comunicare şi informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaŃionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare. Art. 5. CDI concentrează în acelaşi spaŃiu ...

Continue Reading...
Revolutia de la 1848-1849. Un catalog de documente si ...

Revolutia de la 1848-1849. Un catalog de documente si ...

Prin necunoa şterea fondului ad ăpostit la Institutul de Istorie, ele sunt deocamdat ă practic în afara oric ărei utiliz ări şi circula Ńii. * Lucrarea de fa Ńă este o semnalare a inventarierii acestor documente. Ideea noastr ă a fost aceea de a pune în circula Ńie ştiin Ńific ă sursa documentar ă aflat ă la. Institutul de Istorie, în primul rând prin valorificarea ...

Continue Reading...
ACADEMIA ROMÂNĂ - Istoria Artei

ACADEMIA ROMÂNĂ - Istoria Artei

Ozana Alexandrescu – „Catalogul fondului grecesc de manuscrise în notaţie neumatică bizantină şi postbizantină din Biblioteca Academiei Române” (documentare, fişe, realizarea recenziilor şi a ilustraţiei unui număr de 17 manuscrise) – predare parţială Daniel Suceava – „Catalogul fondului grecesc de manuscrise în notaţie neumatică bizantină şi postbizantină din ...

Continue Reading...
STUDII EMINESCOLOGICE 2 - BCU Iasi

STUDII EMINESCOLOGICE 2 - BCU Iasi

la începutul acestui an, tot la „Clusiumĭ, Catalogul fondului documentar Eminescu (donaţia Ion C. Rogojanu), o carte de 210 pagini (in quarto), prezentată publicului, în prezenţa PreŴedintelui României, domnul Emil Constantinescu, a Primului Ministru, domnul Mugur Isărescu, a Ministrului Culturii, domnul Ion Caramitru, a PreŴedintelui Uniunii Scriitorilor, domnul Laurenţiu Ulici ...

Continue Reading...
MATERIALE ARHEOLOGICE ELENISTICE RECENT DESCOPERITE ÎN ...

MATERIALE ARHEOLOGICE ELENISTICE RECENT DESCOPERITE ÎN ...

arheologice recente, predat fondului documentar şi semnat de A. Rădulescu, N. Georgescu, M. Bărbulescu a apărut în urma unei periegheze ce a vizat un teritoriu cu laturile de 10-15 km. A fost prezentat la a XX-a sesiune naţională de rapoarte arheologice de la Deva (1986) şi la sesiunea Pontica (1987). Datele sunt preluate şi de noi în Buzoianu, Bărbulescu 2008, 82. 460 LIVIA ...

Continue Reading...
TEHNICI DE DOCUMENTARE, REDACTARE ŞI COMUNICARE

TEHNICI DE DOCUMENTARE, REDACTARE ŞI COMUNICARE

catalogul sistematic: grupează descrierile bibliografice ale documentelor primare şi secundare conform unei scheme sistematice de clasificare. Clasificarea documentelor Clasificarea documentelor constă în repartizarea sistematică pe clase (de regulă, notate prin indici de clasificare) după conţinutul lor tematic. Clasificarea de bibliotecă reprezintă o ordonare a ansamblului ...

Continue Reading...