PROIECT DE ACTIVITATE( Cerc Pedagogic- Sem. II) P-PDF Free Download

http://www.cjraemm.ro/download/2018-2019/2019-04-15-proiect-de-activitate-valorile-in-care-cred.pdf

>>PROIECT DE ACTIVITATE( Cerc Pedagogic- Sem. II) P-PDF Free Download Pdf [Fast DOWNLOAD]<<


Related Books

PROIECT DE ACTIVITATE( cerc pedagogic- sem. II) P

PROIECT DE ACTIVITATE( cerc pedagogic- sem. II) P

Maxime si cugetari 1. Onoarea este un amestec natural de respect pentru oameni ?i pentru sine. (Voltaire) 2. Înv???tura îi confer? omului demnitate. (Denis Diderot) 3. Grani?a între demnitate ?i orgoliu o asigur? modestia. (Aurel Baranga) 4. Prietenia este cel mai de pre? bun al omului. F?r? prietenie nu e dragoste, f?r? dragoste nu e prietenie. (Goethe) 5. Iubirea este ...

Continue Reading...
PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015 ...

PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015 ...

PN-III-CERC-CO-PED-2-2019 5 Directorul de proiect: este doctor în științe cu expertiză relevantă în tematica proiectului; poate depune o singură propunere de proiect în calitate de director de proiect, pentru prezenta competiție. Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activităţi deja

Continue Reading...
CERC PEDAGOGIC 12.12 - ltprmm.ro

CERC PEDAGOGIC 12.12 - ltprmm.ro

Metodele de învăţare •centrate pe activitate Lucrări practice ,invăţare prin descoperire,învăţare prin proiecte învăţare prin experiment,studiul de caz, incidentul critic, jocuri didactice,jocul de rol, simulare, problematizare) •centrate pe conţinutul învăţării (Dezbatere,brainstorming,observaţie ,conversaţie demonstraţie, dialog) În practica didactică, este acceptat

Continue Reading...
PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015 ...

PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015 ...

de stat3 care are în obiectul său de activitate cercetarea și dezvoltarea tehnologică. 4. Buget Valoarea maximă a unui proiect este de 600.000 lei – finantare de la bugetul de stat, cu respectarea schemei de ajutor de stat aprobată prin Decizia Preşedintelui ANCSI nr. 9281 din 13.08.2015.

Continue Reading...
PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015 ...

PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015 ...

PN-III-CERC-CO-PED-2-2019 6 în vigoare); aceste cheltuieli includ contribuţiile legale aferente salariilor şi veniturilor asimilate acestora8; Cheltuieli cu logistica ce includ: -cheltuieli de capital - pentru entitățile care implică ajutor de stat, dacă instrumentele și echipamentele achiziționate au o durată de funcționare mai

Continue Reading...
Programul activităţilor de perfecţionare prin cercurile ...

Programul activităţilor de perfecţionare prin cercurile ...

Proiectul „ Educaţia incluzivă în grădiniţă” proiect naţional derulat de MECTS în colaborare cu Reninco; noutăţi în specialitate. Prezintă: inspector de specialitate, prof. Manuela Adriana Gaghii Data: 04.03.2010 Locul de desfăşurare: Centrul CRED de la Grădiniţa cu program normal nr. 9 Giurgiu, ora 13 Participă: metodişti, responsabili de cerc pedagogic, directorii ...

Continue Reading...
Programul activităţilor de perfecţionare prin cercurile ...

Programul activităţilor de perfecţionare prin cercurile ...

1. Activitate demonstrativă „Jocul didactic utilizat în diferite secvenţe ale lecţiilor de Limba Română şi Matematică” Susţine: înv. Dobre Mariana, Şc. nr.5 Giurgiu Înv. Ghiţă Maria, Şc. nr.5, Giurgiu 2. Referat „Importanţa jocului didactic în dezvoltarea creativităţii elevilor de cls. I” Susţine: înv. Dobre Mariana ...

Continue Reading...
GRILĂ DE EVALUARE

GRILĂ DE EVALUARE

Coordonator de cerc pedagogic 0,75 p/an Metodist cu activitate 0,5 p/an e Activitatea desfășurată, în urma solicitării Ministerului Educației Naționale, în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normative, și în comisiile naționale de specialitate/control. 1 p 0,5 p/comisie, activitate . 6 Nr. crt. CRITERII DE EVALUARE Punctaj maxim ...

Continue Reading...
METODICE LA REALIZAREA PRACTICII PEDAGOGICE sp. Ciclul I

METODICE LA REALIZAREA PRACTICII PEDAGOGICE sp. Ciclul I

Fiecare proiect va fi examinat de către profesorul-mentor înainte de susţinerea lecţiei. Studentul va fi obligat să respecte indicaţiile şi corecţiile făcute de către profesor; 6. Participarea activă la toate analizele lecţiilor predate şi la auto-analiza propriei lecţii; 7. Completarea portofoliului de practică pedagogică cu toate documentele solicitate: fişele de asistenţă ...

Continue Reading...
CERC PEDAGOGIC 20 mai 2016 - scoalaivasiuc.ro

CERC PEDAGOGIC 20 mai 2016 - scoalaivasiuc.ro

CERC PEDAGOGIC 20 mai 2016 R E F E R A T Abordarea de tip integrat a conţinuturilor învăţării Înv. Tămăşan Terezia Prof. înv. primar Filip Maria . Abordarea de tip integrat a conţinuturilor învăţării Educaţia reprezintă axul principal al formării personalităţii umane. Platon afirmă că: ,,nu este nimic mai dumnezeiesc decât educaţia, prin educaţie omul ajunge într ...

Continue Reading...
RAPORT asupra activității desfășurate în sem.I, 2015-2016

RAPORT asupra activității desfășurate în sem.I, 2015-2016

colecțiilor de teste care s-au realizat la unele discipline; - În școală a fost organizat cercul ped. pentru învățământul primar „Individualizarea instruirii” (organizatoare prof. Anca Drăgan și întreaga comisie) iar prof. Manuela Hapca a coordonat

Continue Reading...