Autorizare A Laboratoarelor De Tehnica Dentara-PDF Free Download

Autorizare-A-Laboratoarelor-De-Tehnica-Dentara.pdf

>>Autorizare A Laboratoarelor De Tehnica Dentara-PDF Free Download Pdf [Fast DOWNLOAD]<<


Related Books

Autorizare a laboratoarelor de tehnica dentara

Autorizare a laboratoarelor de tehnica dentara

Dreptul de introducere pe piata a dispozitivelor medicale unicat la comanda apartine tehnicienilor dentari cu o vechime in profesia de tehnician dentar mai mare de 2 ani – exercitata efectiv si legal, care exercita profesia in regim independent, ca titular/titular asociat de cabinet/laborator de tehnica dentara infiintat

Continue Reading...
GHID DE INTOCMIRE A DOSARULUI PENTRU AUTORIZAREA ...

GHID DE INTOCMIRE A DOSARULUI PENTRU AUTORIZAREA ...

GHID DE INTOCMIRE A DOSARULUI PENTRU AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI 1 - Autorizarea laboratoarelor de incercari se face conform Ordinul Ministrului Transporturilor Nr.410/26.07.1999. 2 - Pentru obtinerea autorizatiei, detinatorul laboratorului, denumit in continuare solicitant, trebuie sa depuna, la AFER, urmatoarele documente: a) cererea pentru obtinerea autorizatiei, din care sa ...

Continue Reading...
www.otdr.ro

www.otdr.ro

Created Date: 2/2/2018 4:02:18 PM

Continue Reading...
Autorizare a laboratoarelor de tehnica dentara - OTDR

Autorizare a laboratoarelor de tehnica dentara - OTDR

Aprobat de Consiliul National al OTDR – din 19.04.2013 Regulamentul OTDR de infiintare si functionare a formelor de exercitare in mod independent a profesiei de tehnician dentar si Autorizare a laboratoarelor de tehnica dentara 1. Considerente generale. Principii: “Laboratorul de tehnica dentara” este unitatea de stat sau privata in care

Continue Reading...
Anexa nr.1 MINISTERUL ECONOMIEI COMERULUI I MEDIULUI DE ...

Anexa nr.1 MINISTERUL ECONOMIEI COMERULUI I MEDIULUI DE ...

AUTORIZAREA PERSONALULUI I A LABORATOARELOR CARE EFECTUEAZ EXAMINRI NEDISTRUCTIVE I EVALUAREA CAPABILITII TEHNICE A LABORATOARELOR CARE EFECTUEAZ EXAMINRI DISTRUCTIVE Indicativ: PT CR 6-2010 Ediia 1 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 226 bis/9.IV.2010 3. PT CR 6-2010 2 CAPITOLUL I GENERALITI SECIUNEA 1 Scop Art. 1 (1) Prezenta prescripie tehnic stabilete condiiile de autorizare de ...

Continue Reading...
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind autorizarea ...

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind autorizarea ...

HG nr. 216/20.02.2004 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului

Continue Reading...
ORDIN nr. 1497 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii ...

ORDIN nr. 1497 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii ...

Comisia de autorizare a laboratoarelor se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare, aprobat prin decizie a inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (la data 30-Mar-2012 Art. 13 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 296/2012 ...

Continue Reading...
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX ...

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX ...

privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale CAP. 1 Dispoziţii generale ART. 1 Laboratorul de analize medicale este unitatea aparţinând sistemului public sau privat, cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii medicale de laborator. Aceste servicii constau în: a) examinarea materialelor provenite din corpul uman prin diverse metode şi tehnici de biochimie ...

Continue Reading...
Reglementarea aeronautică civilă română RACR Autorizarea ...

Reglementarea aeronautică civilă română RACR Autorizarea ...

"Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă", ediţia 1/2015, din 23.06.2015 ... certificatul de autorizare se specifică domeniul de autorizare a laboratorului. Memoriul de prezentare al laboratorului autorizat conform RACR-LTS trebuie să precizeze domeniul de activitate care face obiectul autorizării. 2.3. Cerinţe privind facilităţile şi condiţiile ...

Continue Reading...
HOTĂRÂRE nr. 808 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea ...

HOTĂRÂRE nr. 808 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea ...

CAPITOLUL III: Organizarea activităţii de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii Art. 10 (1)Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii se face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin comisii de autorizare care se organizează la nivelul inspectoratelor teritoriale în construcţii aparţinând acestuia. (2)Comisiile de autorizare ...

Continue Reading...
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru ...

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru ...

Art. 1 - Prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor stabileşte condiţiile de autorizare pe care trebuie să le îndeplinească laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în care se desfăşoară activităţi de testare şi analize de laborator. Art. 2 - (1) În contextul prezentului ordin termenul autorizație este echivalent cu expresia ...

Continue Reading...