?coala Cu Clasele I- VIII Nr. 5 „ Bogdan Vod? ” R?d?u?i ...-PDF Free Download

http://www.scoala5radauti.ro/down/Rezultate2011-2012.pdf

>>?coala Cu Clasele I- VIII Nr. 5 „ Bogdan Vod? ” R?d?u?i ...-PDF Free Download Pdf [Fast DOWNLOAD]<<


Related Books

?coala cu clasele I- VIII nr. 5 „ Bogdan Vod? ” R?d?u?i ...

?coala cu clasele I- VIII nr. 5 „ Bogdan Vod? ” R?d?u?i ...

proba de baraj a Concursului Cangurul Matematic în anul ?colar 2011- 2012. DIPLOM? DE EXCELEN?? – se acord? ?colii nr.5 „Bogdan Vod?” pentru rezultate deosebite în desf??urarea Concursului Na?ional de Matematic? Lumina Math, edi?ia a XV-a ?i participarea cu un nr.de 109 elevi.

Continue Reading...
ADEVERIN??

ADEVERIN??

ministerul educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului inspectoratul ?colar al jude?ului bac?u ?coala cu clasele i-viii nr. 1 turluianu comuna bere?ti-tazl?u, jude?ul bac?u telefon/ fax: 0234 353 366 email: [email protected]

Continue Reading...
CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA A V-a LA COLEGIUL NA?IONAL ...

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA A V-a LA COLEGIUL NA?IONAL ...

COLEGIUL NA?IONAL „PETRU RARE?“ în anul ?colar 2020-2021 Subsemnatul(a)(ul) în calitate de p?rinte / tutore legal al elevei / elevului din clasa a IV-a de la ?coala prin prezenta solicit înscrierea fiicei / fiului meu în anul ?colar 2020/2021 în clasa a V-a de la Colegiul Na?ional „Petru Rare?“ din Piatra Neam? Doresc ca fiica / fiul meu s? studieze în clasele V-VIII ...

Continue Reading...
ŞCOALA CU CLASELE I- ŞCOALA CU CLASELE I---VIII NR.5VIII ...

ŞCOALA CU CLASELE I- ŞCOALA CU CLASELE I---VIII NR.5VIII ...

Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 5 reprezintă realmente o provocare. O introspecŃie în timp, atentă la detalii şi sensibilă la nuanŃe, obiectivă în aprecieri, în fine, un obiectiv generos şi necesar este un preŃios instrument de lucru - să sperăm - pentru persoanele sau instituŃiile interesate de istoria învăŃământului rădăuŃean în mod special. Autorii acestei monografii ...

Continue Reading...
TINERE SPERANȚE NR. 5

TINERE SPERANȚE NR. 5

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII VULPEȘTI ARGEȘ COMUNA BUZOEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ, telefon: 0248690027, e-mail: [email protected] TINERE SPERANȚE ANUL II NR. 5. TINERE SPERANȚE NR. 5 2012 Pagină 2 O MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ - PIRAMIDA ALIMENTELOR Prof. NEAGOE IULIANA-Școala cu clasele I-VIII Șerboeni Prof. CRISTESCU IOANA -Școala cu clasele I-VIII ...

Continue Reading...
Şcoala cu clasele I- VIII nr. 5 „ Bogdan Vodă ” Rădăuţi ...

Şcoala cu clasele I- VIII nr. 5 „ Bogdan Vodă ” Rădăuţi ...

Şcoala cu clasele I- VIII nr. 5 „ Bogdan Vodă ” Rădăuţi Rezultate obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare - anul 2011 /2012-DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ – din partea Fundaţieie pentru Integrare Europeană Sigma – se acordă Şcolii nr. 5 „Bogdan Vodă” pentru rezultate deosebite obţinute de elevii şcolii la

Continue Reading...
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SURDILA GRECI

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SURDILA GRECI

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SURDILA GRECI Localitatea Surdila Greci, Strada Şcolii, nr.9, jude ţul Br ăila Telefon /fax 0239661010, e-mail scoalasurdilag[email protected] Nr. de înregistrare 465 / 10.05.2012 Înregistrat la Inspectoratul Şcolar Jude ţean Br ăila cu nr. 5481 din 10.05.2012 RAPORT PRIVIND DERULAREA PROGRAMULUI „ŞCOALA ALTFEL” 1. Planificarea si organizarea activitatilor ...

Continue Reading...
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII ” EUGEN IONESCU”

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII ” EUGEN IONESCU”

1 Școala cu clasele i-viii ” eugen ionescu” slatina-olt issn 2065 – 8593 issn – l = 2069 - 8593 nr. 8 – octombrie 2011

Continue Reading...
SCOALA CU CLASELE I-VIII, NR

SCOALA CU CLASELE I-VIII, NR

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII, NR. 23 ... TIPUL: TRANSCURRICULAR CLASA : I A NUMĂR DE ELEVI:22 ŞCOALA :NR.23 “ CONSTANTIN BRÂNCOVEANU ” CONSTANŢA AN ŞCOLAR :2009-2010 DURATA: 1 AN ÎNVĂŢĂTOR: STROE DRĂGUŢA ARII CURRICULARE VIZATE: -Limbă şi comunicare -Matematică şi ştiinţe -Om si societate -Arte -Tehnologii . ARGUMENT Intrarea la şcoală este considerată de psihologi o „a ...

Continue Reading...
ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII BĂICENI

ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII BĂICENI

ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII B Ă ... 5 Nr. crt. Nr. vechi al u.a. Cuprinsul unităţii arhivistice Anul/anii extremi Nr. filelor Nr. pachet 2. Registru matricol clasele I-IV, an şcolar 1950-1951. 1950-1951 3. Registru matricol clasele I-IV, ani şcolari 1951-1952/1954-1955. 1951-1955 4. Registru matricol clasele II-IV, ani şcolari 1951-1952/1953- 1954. 1951-1954 5. Registru matricol ...

Continue Reading...
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII,

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII,

Art. 5 a. Pentru microbuzul de transport scolar, conducerea Scolii Gimnaziale Ioan Slavici Tautii de Sus este cea care stabileste orarul de funcţionare, traseul, numărul de elevi transportaţi într-o cursă si numărul de curse efectuate zilnic. b. Transportul cu microbusul este destinat, cu prioritate elevilor Şcolii Gimnaziale “Ioan

Continue Reading...