NTEGRAAL VERSLAG COMPTE ENDU NTEGRAL - DE KAMER-PDF Free Download

https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/52/ic280.pdf

>>NTEGRAAL VERSLAG COMPTE ENDU NTEGRAL - DE KAMER-PDF Free Download Pdf [Fast DOWNLOAD]<<


Related Books

NTEGRAAL VERSLAG COMPTE ENDU NTEGRAL

NTEGRAAL VERSLAG COMPTE ENDU NTEGRAL

kamer-2e zitting van de 52e zittingsperiode 2007 2008 chambre-2e session de la 52e legislature criv 52 com 187 criv 52 com 187 belgische kamer van volksvertegenwoordigers chambre des representants de belgique integraal verslag met vertaald beknopt verslag van de toespraken compte rendu integral avec compte rendu analytique traduit des interventions commissie voor de justitie commission de la ...

Continue Reading...
Compte rendu intégral Integraal verslag

Compte rendu intégral Integraal verslag

N° 1 – (2015-2016) 21-09-2015 (2015-2016) – Nr. 1 44 Séance du matin Ochtendvergadering _____ Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière d'ouverture – Compte rendu intégral Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire openingsvergadering – Integraal verslag M. le président.- L'ordre du jour appelle le débat

Continue Reading...
INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU NTÉGRAL

INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU NTÉGRAL

CRIV Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (witte kaft) CRIV Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral définitif et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)

Continue Reading...
PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS ...

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS ...

COMPTE RENDU PROVISOIRE - Non encore approuvé par les orateurs. VOORLOPIG VERSLAG - Nog niet goedgekeurd door de sprekers. Ne pas citer sans mentionner la source. Niet citeren zonder de bron te vermelden. 1 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT COMPTE RENDU INTÉGRAL INTEGRAAL VERSLAG SÉANCE PLÉNIÈRE D'OUVERTURE DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020 PLENAIRE ...

Continue Reading...
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG VAN DE ...

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG VAN DE ...

INTEGRAAL VERSLAG VAN DE INTERPELLATIES EN MONDELINGE VRAGEN COMPTE RENDU INTÉGRAL DES INTERPELLATIONS ET DES QUESTIONS ORALES COMMISSIE VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING, DE STEDENBOUW EN HET GRONDBELEID COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME ET DE LA POLITIQUE FONCIÈRE VERGADERING VAN DONDERDAG 28 JUNI 2007 RÉUNION DU JEUDI 28 JUIN 2007 VOORLOPIG VERSLAG Nog niet ...

Continue Reading...
Compte rendu intégral Integraal verslag

Compte rendu intégral Integraal verslag

N° 4 – (S.O. 2019) 19-07-2019 (G.Z. 2019) – Nr. 4 6 Séance du matin Ochtendvergadering _____ Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag prolonge, évalue, amplifie, mais ne met quasiment

Continue Reading...
www.lexalert.net - one step ahead

www.lexalert.net - one step ahead

Compte rendu intégral: 27 janvier 2011. Voorgaande documenten: Doc 53!1112/ (2010/2011): 001: Wetsvoorstel van mevrouw Fonck c.s. 002: Amendementen. 003: Verslag. 004: Tekst aangenomen door de commissie. Zie ook: Integraal verslag: 27 januari 2011. TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE ET TRANSMIS AU SÉNAT TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE SENAAT www.lexalert.net ...

Continue Reading...
PROPOSITION DE RÉSOLUTION VOORSTEL VAN RESOLUTIE

PROPOSITION DE RÉSOLUTION VOORSTEL VAN RESOLUTIE

CRABV Compte Rendu Analytique CRABV Beknopt Verslag CRIV Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) CRIV Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) PLEN Séance plénaire PLEN Plenum COM ...

Continue Reading...
PROPOSITION DE LOI WETSVOORSTEL

PROPOSITION DE LOI WETSVOORSTEL

CRABV Compte Rendu Analytique CRABV Beknopt Verslag CRIV Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) CRIV Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) PLEN Séance plénaire PLEN Plenum COM ...

Continue Reading...
2841/001

2841/001

CRIV : Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige) Publications officielles éditées par la Chambre des ...

Continue Reading...
2-68 Séances plénières Jeudi 20 juillet 2000 Séance du ...

2-68 Séances plénières Jeudi 20 juillet 2000 Séance du ...

- het Beknopt Verslag (Compte Rendu Analytique) in één enkele tweetalige brochure, - het Definitief Integraal Verslag (ex-Handelingen met het BV/CRA in bijlage). Men kan zich abonneren voor het zittingsjaar 2000-2001 (oktober-oktober) vanaf de datum van het verschijnen van dit bericht. Wanneer men intekent tijdens een zittingsjaar, loopt het abonnement vanaf de datum van storting tot de ...

Continue Reading...